”Att vaccinera är en solidarisk handling”

Distriktssköterskan Sofia Goobar Gominas uppdrag är att förespråka vaccinering.
Distriktssköterskan Sofia Goobar Gominas uppdrag är att förespråka vaccinering.
Alla barn i Sverige erbjuds vaccin mot mässling. I riskzonen att smittas är de som är födda innan 1982 och inte haft sjukdomen.
– Jag ser vaccinering som en solidarisk handling, säger Sofia Goobar Gomina, distriktssköterska på BVC i Liljeholmen.

I går, tisdag, konstaterades att den man som i helgen sökt vård på först Rosenlunds närakut och sedan Södersjukhusets akut hade mässling.

En intensiv jakt på dem som kan ha exponerats för smittan inleddes. De som är i riskzonen att bli smittade rings upp och erbjuds vaccin, övriga får ett brev hem med information. Vaccinet behöver ges inom 72 timmar.

– Det är bråttom, en kamp mot klockan, säger Per Follin, smittskyddsläkare.

Hinns det inte med, eller om det inte är lämpligt att ge mässlingvaccin, kan immunglobulin ges och då inom sex dagar.

Det är dock ingen risk att personer som exponerats för smitta går hem och smittar ner sina familjer.

– Nej, man smittar inte förrän man fått infektionssymtom, som till exempel feber, säger Per Follin.

Då är du i riskzonen

Hur vet man då om man är i riskzonen för att bli smittad av mässling?

De som är födda efter 1982 när två doser mässlingvaccin infördes i vaccinationsprogrammet kan vara lugna. Även såklart de som vet att de haft mässling, vilket då ger immunitet.

Är man född mellan 1971 och 1982 har man troligen fått en dos vaccin, vilket inte ger ett fullgott skydd. Och innan 1971 erbjöds inte mässlingvaccin.

Vaccinet ger ett mycket gott skydd. 97–99 procent av alla som fått två doser är skyddade. Men det betyder också att en till tre av 100 personer som är vaccinerade ändå kan få mässling. Och även om vaccinationsgraden är hög, 97 procent, så finns det ju barn och vuxna som är helt oskyddade.

En solidarisk handling

Sofia Goobar Gomina

Sofia Goobar Gomina, distriktssköterska på barnavårdscentralen i Liljeholmen, säger att det i hennes uppdrag ingår att förespråka vaccinationer.

– Jag ser vaccinationer som en solidarisk handling, förutom att man förebygger sjukdom hos sitt barn, säger hon.

Men det finns föräldrar som säger nej. Då försöker hon få veta varför, ibland kan det vara rädsla för biverkningar, ibland misstro mot läkemedel.

– Sedan försöker jag informera utifrån det. Även de som säger nej vill ju sin barns bästa.

En smittar 15-18 andra

Mässling är en av världens mest smittsamma sjukdomar. Man har beräknat att varje mässlingssjuk i genomsnitt smittar 15-18 andra, förutsatt att alla som den sjuke träffar på är mottagliga.

Därför uppmanas de som misstänker att de har fått mässling att alltid ringa först till vårdmottagningen i stället för att åka direkt dit. Då kan patienten få gå direkt till ett undersökningsrum för att undvika att smitta andra.

Mässling ökar i europa

Enligt den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC har mässlingen ökat i flera europeiska länder under 2017.

Världshälsoorganisationen WHO arbetar för att öka medvetenheten om betydelsen av vaccinationer, och står bakom den den europeiska vaccinationsveckan, som av en händelse inträffar nu, mellan den 23 och 29 april.

Fakta

Ett mycket elakt virus

Mässling orsakas av morbillivirus, som sprids via luften.

Viruset kan orsaka allvarlig sjukdom och komplikationer som till exempel lung- och hjärninflammation.

Sjukdomen är en av de största dödsorsakerna för små barn i låginkomstländer.

I höginkomstländer är dödligheten till följd av mässling 1 per 1 000-5 000 insjuknade.

Det senaste dödsfallet i Sverige var 2013 då en vuxen person avled till följd av hjärninflammation.

I Sverige erbjuds vaccinet vid 18 månaders ålder och i årskurs 1 eller 2.

De flesta mödrar har antikroppar mot mässling i sitt blod som förs över till barnet via moderkakan och ger skydd en tid.

Sedan 2013 rapporteras vaccinationer i det allmänna vaccinationsprogrammet.

För tidigare vaccinationer är den som vill få koll hänvisad till att leta upp journalen på de ställen där man blivit vaccinerad.

Källa: Folkhälsomyndigheten