Vaccinföretag i Solna stöttas av Bill Gates

Forskningschefen Nils Carlin visar upp labbet för Pehr Granfalk och Irene Svenonius.
Forskningschefen Nils Carlin visar upp labbet för Pehr Granfalk och Irene Svenonius.
Nils Carlin, vd:n Björn Sjöstrand, Irene Svenonius (M) och Pehr Granfalk (M).
Nils Carlin, vd:n Björn Sjöstrand, Irene Svenonius (M) och Pehr Granfalk (M).
Irene Svenonius (M) testar utrustningen i Scandinavian Biopharmas labb.
Irene Svenonius (M) testar utrustningen i Scandinavian Biopharmas labb.
Microsofts grundare Bill Gates är mångmiljardär och är en stor filantrop.
Microsofts grundare Bill Gates är mångmiljardär och är en stor filantrop.
Det världsledande vaccinföretaget Scandinavian Biopharma har sitt säte i Solna och är på väg att plocka fram ett helt nytt vaccin mot diarré.
– Det är den största dödsorsaken för barn under fem år, säger vd:n Björn Sjöstrand.

Få känner till att det finns ett Solnabaserat vaccinföretag i den absoluta världstoppen. Ännu färre vet nog att de dessutom har självaste Bill- och Melinda Gates i ryggen. Något som är få företag förunnat, om de inte har sitt säte i USA.

Vi har fått fantastisk support.

Björn Sjöstrand, om makarna Gates donation

– Bill och Melinda Gates Foundation har under flera år satsat hundratals miljoner dollar på utveckling av vacciner inom diarré, tuberkulos, Malaria och HIV. Som det ledande ETEC-vaccin projektet har vi fått fantastisk support av Gates Foundation via PATH i USA, säger företagets vd Björn Sjöstrand.

Inom vaccinbranschen anses Scandinavian Biopharma vara världsledande inom diarrévaccin mot ETEC.

– Tack vare att våra medarbetare tidigare varit med och tagit fram Dukoral som skyddar mot kolera så fanns vi med på världskartan redan när vi startade utvecklingsarbetet 2010, berättar Björn Sjöstrand.

Just nu är företaget i slutfasen med att testa det nya drickbara vaccinet Etvax, mot diarré orsakat av ETEC-bakterier. Scandinavian Biopharma hoppas att vaccinet ska vara på marknaden 2023.

Vaccinet har testats på barn så unga som sex månader gamla i Bangladesh och de är nyss hemkomna från Benin där vaccinet testats på både barn och finska turister. Anledningen till att vaccinet testats på just finska turister är för att det finns ett finskt kulturcenter i Benin.

En viktig del av klustret i Hagastaden

Häromveckan besökte finanslandstingsrådet Irene Svenonius (M) och Pehr Granfalk (M), kommunstyrelsens ordförande i Solna, företaget för att diskutera framtidsplaner och utbyta idéer. Företaget är en viktig del i det livsvetenskapskluster (life science på engelska) som byggts upp i Hagastaden.
– Vi har jobbat länge tillsammans med landstinget och Karolinska för att bygga upp ett life science-kluster som ska vara världsledande. Life science-klustret i Hagastaden är ett av Stockholmsregionens starkaste och snabbast växande kluster. Det bidrar bland annat till Solnas låga arbetslöshetssiffror, säger Pehr Granfalk (M).

Irene Svenonius berättar att klustret har varit en av de bärande krafterna för landstinget.

– Att utveckla ett område som Hagastaden, i gränslandet mellan två kommuner, tillsammans med landsting, universitet och privata företag, är otroligt starkt och viktigt. Det var ingen slump att Scandinavian Biopharma skaffade lokaler just här.

Irene Svenonius och Pehr Granfalk var i exakt samma byggnad som Scandinavian Biopharma huserar i, redan för ett år sedan. Då skrev de under ett avtal om en ny tunnelbanestation i Hagalund.

Tillsammans med Scandinavian Biopharma utlyste de under träffen en informell tävling, dem emellan. Nu återstår det att se vad som blir klart först; vaccinet eller den gula tunnelbanelinjen.