Vad betyder Internationella kvinnodagen för dig?

Marianne Bial, Rågsvedsbo: ”Jag tycker att det är en viktig dag och det är roligt att den uppmärksammas i hela världen. Jag minns när jag reste i Nepal att den firas även där. På många håll i världen är det kvinnorna som har det sämst, trots att det ofta är de som är klyftigast.

Det är ju ofta kvinnor som utnyttjas och som har lägre lön. Man brukar ju säga ”Byt kön för högre lön”. Det är också viktigt med jämställdhet inom familjen, för barnens skull. Jag tror att man måste tänka på det här hela tiden, så att man inte fastnar i invanda roller.

Själv brukar jag inte gå ut och demonstrera, men jag tänker på de här frågorna. Inte bara den 8 mars.”