Vad hände med Sippans?

År 1998 var det full fart vid Sippans kiosk på Odenplan.
År 1998 var det full fart vid Sippans kiosk på Odenplan.
En enig politikerkår ville bevara den klassiska Sippans kiosk på Odenplan då den monterades ner 2009.

Men efter helt motsatta besked från två olika förvaltningar ligger kiosken, sex år senare, fortfarande nerpackad i Kista.

Otaliga är de Vasastadsbor som någon gång köpt godis eller kaffe i Sippans kiosk på Odenplan.

Den gamla kiosken, med sina karaktäristiska reklamskyltar för Pommac, Zingo och Ram­lösa på taket, byggdes på 50-talet och stod på samma plats ända till 2009 då torget skulle byggas om.

Många upprördes när kiosken togs bort, och den blev snabbt en slags symbol för bevarandet av det gamla i en stad som byggs om och förnyas.

Det tog också politikerna fasta på. 2013, när den nya detaljplanen för Odenplan beslutades, kom nämligen kiosken upp för diskussion. Sippans skulle få vara klar lovade en enig stadsbyggnadsnämnd som också skrev in kiosken i detaljplanen.

Sedan gick åren. Odenplan revs upp och byggdes om. I november förra året lämnade staden in en bygglovsansökan för en ny kaféverksamhet på torget. Men Sippans fanns, trots politikernas löften, inte med.

För redan 2009 slog exploateringskontoret fast att kiosken aldrig skulle kunna byggas upp igen. Det säger Victoria Zimmermann Grönros, projektledare på exploateringskontoret.

– Vi utredde möjligheten att plocka ner den för att återuppbygga den men bedömde inte det som möjligt. Den var platsgjuten i betong och betong gick inte att skära loss utan blev till pulver. Det gick att ta tillvara vissa inredningsdetaljer och skyltarna på taket, berättar hon.

Två olika förvaltningar inom staden hade alltså två helt olika uppfattningar kring huruvida kiosken borde och kunde byggas upp igen.

Anna-Karin Ericson, enhetschef för kulturmiljö på Stadsmuseet, tycker att situationen är tråkig.

– Vi på stadsmuseet har hela tiden velat att den ska bevaras. Som det ser ut nu har olika nämnder fattat olika beslut i frågan och vi kan bara beklaga.

Just nu ligger de kvarvarande delarna av kiosken i ett lager i Kista. Enligt Anna-Karin Ericson ska personal från museet åka ut och titta på delarna, efter att Lokaltidningen Mitt i nu lyft frågan.

– Vår samlingsenhet kommer att göra en bedömning om vi kan ta in delarna till våra samlingar som ett minne av kiosken, säger hon.

Mitt i har sökt stadsbyggnadsborgarrådet Roger Mogert (S) som inte vill uttala sig i frågan.

Fakta

Förvaras på ett lager i Kista

1954 byggdes Sippans kiosk som har varit i Stockholms ägo sedan slutet på 1950-talet.

2009 revs kiosken under stora protester.

2013 lovade en enig politikerkår att kiosken skulle återföras till Odenplan. Stadsbyggnadsnämnden skrev till och med in kiosken i detaljplanen.

2015 ligger fortfarande de kvarvarande delarna av kiosken nerpackade på ett lager i Kista.

Källa: Stockholms stad