ANNONS

Dalenbor tycker området förfaller

Elin Gauffin är ordförande i lokala hyresgästföreningen Rönnbärsgården, som har gjort uppropet Bilfritt Dalen. 120 personer skrivit under det.
Elin Gauffin är ordförande i lokala hyresgästföreningen Rönnbärsgården, som har gjort uppropet Bilfritt Dalen. 120 personer skrivit under det.
Biltrafik på gångvägar, sopberg och dåligt skötta rabatter – de boende i Dalen har tröttnat på att ingen tar ett helhetsansvar för området.

I vår ska ett möte hållas för att diskutera situationen.
ANNONS

Några stora svarta sopsäckar står lutade mot en husfasad i Dalen. Det är en syn som blivit allt vanligare, enligt Elin Gauffin.

– Det har blivit en märkbar försämring här de senaste åren, säger hon.

Elin Gauffin är ordförande i den lokala hyresgästföreningen Rönnbärsgården. Föreningen ligger bakom ett av två medborgarförslag som under hösten skickats in till stadsdelsförvaltningen och som beskriver situationen i Dalen.

Biltrafik på gångbanorna och sopor som ingen tar hand om är två av huvudpunkterna som tas upp. Att kommunen, Svenska bostäder och bostadsrättsföreningarna alla är aktörer är ett problem, enligt Elin Gauffin.

– De har i sin tur sina entreprenörer och underentreprenörer. Allt är uppstyckat och ingen tar ett övergripande ansvar.

Som exempel tar hon bommarna som ska hindra bilar från att köra på gångbanorna.

– Det finns alldeles för många kopior av nycklarna och bommarna står ständigt öppna. Det som behövs är en gemensam förvaltning som tar ansvar för allt mellan gårdarna, säger hon.

Daniel Gual, ordförande i bostadsrättsföreningen Pärongården, håller med om att biltrafik och nedskräpning är ett problem.

– Men det var det även innan det blev bostadsrätter här. Där­emot upplever vi det som att kommunen har släppt lite på ansvaret sedan det ombildades, trots att de fortfarande har ansvar för områdena mellan gårdarna, säger han.

ANNONS

Sedan tidigare är det klart för en efterlängtad upprustning av Dalens allé där man från kommunens sida satsar drygt 5 miljoner kronor.

På nämndens senaste möte diskuterades även förslagen om Dalen och det bestämdes att ett områdesmöte ska hållas i Dalen till våren. Till mötet kommer, förutom allmänheten, företrädare för olika myndigheter och förvaltningar att bjudas in.

– Det är för att få reda på vilka behov som finns. Det är naturligtvis inte bra om det upplevs som att ansvaret faller mellan stolarna, säger nämndens ordförande Anders Hellström (M).

Lars Sterneby (V), ersättare i stadsdelsnämnden, delar medborgarförslagets syn på att det krävs en gemensam kommunal förvaltning för området.

– Det viktigaste nu är att mötet verkligen blir avstamp för en nystart. Det får inte bli så att man håller ett möte och sedan rinner det hela ut i sanden, säger han.

Vad skulle du vilja förändra med Dalen?

Björn Hortlund, 60, Lidingö: ”Jag hämtar post här i jobbet och det man slås av är att det är dåligt med p-platser. Det känns onödigt att riskera böter för att man måste stå olagligt.”
Linn Helland Hellström, 31, Dalgårdsvägen: ”Jag hade gärna sett lite fler butiker i centrum. I dag finns en blombutik och den är jättefin. Det är synd att lokaler står tomma.”
Aldo Caporicci, 63, Kastanjegården: ”Jag hade velat ha en ny affär. Nu finns bara Ica att gå till, det hade varit bra med ytterligare någon.”
Jari Kokkonen, 41, Ekgården: ”Jag trivs bra i Dalen. Det är nära till t-banan och mina äldre barn kan gå ut själva eftersom det är bilfritt. Jag kommer inte på något som borde förändras.”