”Vad som krävs nu är riktiga jobb”

Skapa riktiga jobb i byggbranschen för Järvas unga.

Tillsammans med Unga byggare har Norra Järva Stadsdelsråd lagt fram konkreta förslag på hur arbetslösheten bland unga kan lösas.

Rinkeby-Kista har den högsta andelen öppet arbetslösa i Stockholms stad. I oktober förra året var var 6,6 procent av befolkningen inskrivna som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen, visar en ny rapport om arbetssökande.

Norra Järva Stadsdelsråd har tillsammans med fackföreningen Unga byggare en lösning på hur arbetslösheten bland de unga ska lösas.

– Det ska byggas massor av nya bostäder i Stockholmsregionen. Då måste byggarbetsmarknaden öppnas för förortens unga och arbetslösa, säger Arne Johansson från Norra Järvas stadsdelsråd.

Förra måndagen höll stadsdelsrådet och Unga byggare ett möte för att lyfta frågan om ungdomsarbetslösheten och bostadsbristen i Husby träff.

Riktiga jobb, lärlingsplatser, byggutbildningar och upphandlingar som ställer krav på lokal rekrytering är några av idéerna som lyftes fram på mötet.

På mötet deltog talare från bland annat Byggnadsarbetarförbundets avdelning i Stockholm-Gotland, Arbetsdepartementet, Stadsbyggnadsnämnden i Stockholm och Kista byggtekniska gymnasium.

– Det var tyngd i mötet. Sammanlagt deltog 75 personer. Nu ska vi jobba vidare med att gå till botten med de här förslagen, säger Arne Johansson.

Efter mötet gick de ut med följande uttalande:

”När vi har akut bokris och Sverige enligt det statliga Boverket behöver bygga 700 000 bostäder på tio år, och Stockholmsregionen på 10-15 år beräknas växa i storleksordningen av ett nytt Malmö, då ska ingen behöva gå arbetslös och fattig. Då ska inga unga behöva gå arbetslösa i Husby eller andra förorter som här på Järva. Sverige behöver inte subventionerade trädgårdsjobb i rika människors hem, sänkta lägstalöner eller lönedumpade introduktionsanställningar.

Istället måste Sverige och Stockholm bygga och måste byggarbetsmarknaden, som både byggfacken och vi boende i förorterna vill, öppnas för förorternas unga och arbetslösa med riktiga jobb, lärlingsplatser, byggutbildningar och upphandlingar som ställer krav på lokal rekrytering.”