Vädjan om ny simhall på Djurö

Djurö Konferenshotellet Djurönäset har planer på att inrikta verksamheten mer på spa än vad som är fallet i dag. För idrottsföreningen på Djurö/Vindö, som sedan länge har använt bassängen till simträning, blir simtiderna då färre.

Föreningen vädjar nu i ett brev till Värmdö kommun om en ny simhall på Djurö, skriver tidningen Skärgården. Men enligt kommunen är det inte aktuellt eftersom det just nu saknas utrymme i budgeten.