Min lokala hjälte

Vädret startade koli-utbrottet

Johan Holmsten och hans familj är ett av tusentals hushåll i Boo som har varit utan dricksvatten. Nu är familjens kranvatten bra. "Ganska jobbigt", summerar Johan Holmsten. "Annars tänker man inte på hur beroende man är av vatten."
Johan Holmsten och hans familj är ett av tusentals hushåll i Boo som har varit utan dricksvatten. Nu är familjens kranvatten bra. "Ganska jobbigt", summerar Johan Holmsten. "Annars tänker man inte på hur beroende man är av vatten."
De har letat i mer än en månad. Nu tror de sig ha svaret. Det varma vädret kan vara orsaken till att kolibakterierna i Boos dricksvatten. På macken har kön ringlat lång av människor som tappat rent vatten.

Familjen Holmsten i Boo har fått ägna upp emot två timmar om dagen den senaste månaden åt att få rent vatten.
Till en början köpte familjen vatten i matbutiken, men tröttnade och började istället koka kranvattnet.
Vattnet har hällts upp i flaskor. Tio om dagen, fem stående framme och fem i kylen.
– Min fru har kokat vatten och jag har gnällt, säger Johan Holmsten.

Som mest har mellan 8 000 och 9 000 hushåll i norra Boo varit drabbade. Förra veckan meddelade Nacka kommun på sin hemsida att kranvattnet nu är fritt från bakterier.
Dag Björklund, tillförordnad verkställande direktör för va-bolaget i Nacka kommun, bedömer att bakterierna är borta inom kort.
– Vi spolar ledningssystemet så att vi blir av med bakterierna. Och vi har krympt området som berörs. Men de är ännu inte på den nivån att de är borta, det kommer att ta ett tag till., säger Dag Björklund.

Johan Holmsten tycker att kommunen borde ha haft en beredskap för att något sådant här skulle hända.
– Jag skulle säga att det är okej att vara utan vatten ett kortare tag, men aldrig en månad i ett modernt land. Då får kommunen ordna med vatten på något annat sätt.
För Coopbutiken i Orminge har det dåliga vattnet gett skjuts åt försäljningen. De första dagarna fick butikschefen Mikael Pettersson beställa två extra långtradare med bordsvatten för att klara efterfrågan.

Sussi, anställd på OKQ8-macken i Orminge, berättar att mellan 20 och 30 personer per dag har kommit och tappat vatten på deras mack.
– Dom kommer med dunkar och flaskor, säger hon.

David, säljare på OKQ8-macken i Orminge, har fått hjälpa boende att fylla dunkar med kranvatten på macken.

David, säljare på OKQ8-macken i Orminge, har fått hjälpa boende att fylla dunkar med kranvatten.

Va-bolaget har konstaterat att bakterieförekomsten inte har orsakats av något som är trasigt i vattenledningssystemet. Istället är teorin att området där kolibakterierna förökat sig troligen kommer från en ledning i närheten av Boo kyrka. Och troligen är det naturen som har spelat ett spratt, den höga förekomsten av bakterierna i vattnet kan helt enkelt bero på det varma vädret.

– Temperaturen kan ha gjort att bakterier växt till och då behöver det inte vara en enskild sak som har orsakat det. Det har varit varmt ute under lång tid, det kan ha ackumulerats under lång tid, säger Dag Björklund.

Kommunen har fått begära extern hjälp för att ta reda på smittkällan, Nacka kommun har inte tidigare varit med om ett liknande smittutbrott och har inte expertkunskapen som krävs.

Att temperaturen kan vara orsaken till kolibakterier i dricksvattnet är en frustrerande förklaring, säger Dag Björklund, det har varit svårt att förklara detta för allmänheten som hör av sig med frågor. Det vore lättare om det fanns en mer konkret orsak.
För allmänheten hör av sig, främst med frågor om orsaken till det otjänliga dricksvattnet, men också om ekonomisk kompensation.

– När det gäller ekonomisk kompensation har vi sagt att vi behöver ta ett större grepp när vi vet mer. Vi kommer att kompensera de som haft otjänligt vatten längst, säger Dag Björklund, som i dagsläget inte vill gå in på vilka belopp, mer än att det blir någon typ av ersättning för de som varit utan tjänligt vatten längst.

– Det finns rättsfall vi kan hänvisa till.

Läs mer: Kommunen vill varna med nöd-sms

Läs mer: Kranvattnet får godkänt

 

Fakta

Drygt 90 mil vattenledningar i Nacka

Koliforma bakterier är en vanlig tarmbakterie hos människor och djur. De flesta bakterier är harmlösa men några få varianter kan orsaka diarrésjukdomar.

I Nacka finns cirka 42 mil kommunala vattenledningar, cirka 27 mil avloppsledningar och 24 mil dagvattenledningar (regn och grundvatten).

Kommunen säger sig ha ”ganska god koll” på det som inte fungerar i vattenledningssystemet och ser inget akut behov av att öka takten med att byta ut ledningar och pumpstationer.

Att spola ut ett vattenledningsnät som krävts i det här fallet, så att det blir fritt från bakterier som koliforma bakterier, tar mellan fyra och åtta veckor.

Källa: Livsmedelsverket, Nacka kommuns va-bolag