Väg 268 ska få ny sträckning

Upplands Väsby Väg 268 mellan Granakurvan i Vallentuna till E4 i Upplands Väsby ska få en ny sträckning.

Entreprenören Sweco har fått i uppdrag av Trafikverket att utreda en ny, rakare sträckning och dessutom att ta fram ett förslag för en gång- och cykelväg i området.

Anledningen till att vägen ska byggas om är för att den ska bli säkrare och för att det ska bli bättre framkomlighet.