Våg av kritik kom in mot Akvatiska

Samrådet om den planerade akvarieanläggningen Akvatiska är slut. En majoritet av synpunkterna är kritiska. En kom från Naturskyddsföreningen.

Många av de negativa synpunkterna listade de punkter som intresseföreningen Rädda Lidingö tagit upp på sina möten. Bland annat att bygget kommer att blockera utsikten för en del villaägare, förfula utsikten från bron, öka trafiken i området och försvåra vid bygget av en ny bro.

Men även Naturskyddsföreningen motsätter sig bygget.

– Dispens från strandskyddet ges ofta alltför lättvindigt. Det är viktigt att allmänheten har tillgång till stränderna, som på många håll redan är bebyggda, säger Christian Gottlieb, som sitter i styrelsen för Naturskyddsföreningen på Lidingö.

Föreningen menar att en såpass stor byggnad som Akvatiska strider mot miljöbalkens bestämmelser om strandskydd och att det inte finns skäl för dispens. Christian Gottlieb tycker att alla Lidingöbor ska få ha tillträde till platsen.

– Man förleds lite av att området är så tråkigt och eftersatt. Men det skulle vara enkelt att göra det trevligt genom att plantera träd och gräs

Robert Nilsson som är ansvarig planarkitekt på Lidingö stad, berättar att man nu ska titta på och sammanställa synpunkterna.

– Om samma åsikt återkommer i många synpunkter får politikerna ta ställning till det. Men det vi tittar på är inte främst mängden utan vilka skäl folk anger för sin synpunkt.

När sammanställningen är klar kommer granskningsskedet. Då ska nya, eventuellt reviderade planer ställas ut så att Lidingöborna får tycka till igen.

Fakta

Planerna ställs ut igen 2014

Akvarieanläggningen Akvatiska föreslås ligga utmed strandlinjen i Islinge. Huvuddelen av byggnaden kommer att placeras på mark men vissa delar förläggs ute i vattnet.

Strandskyddet inom planområdet kommer att behöva upphävas.

Enligt tidplanen ska Akvatiska ut på granskning under fyra veckor våren 2014, och ställs då ut för allmänheten igen.

Källa: Lidingö stad