ANNONS

Våg av rivna villor över hela söderort

Att äldre hus försvinner för att ge rum åt nya bostäder med plats för fler blir allt vanligare i söderort.
Nytt bygglov har nu beviljats i Stureby där en villa från 1920-talet står.
Byggherren menar att det är nödvändigt i ett växande Stockholm.
ANNONS

Det vita huset på Tussmötevägen i Stureby ska rivas för att ge plats åt två parhus.

Stadsbyggnadsnämnden har beviljat fastighetsägaren rivningslov och nytt bygglov.

– Att en privat fastighetsägare får tillstånd att riva är jag med på, men vi måste ändå ta ett ansvar för vad som kommer i stället. Prefabricerade byggnader som ser likadana ut är inget som passar in här. Risken är att villaområdet förlorar sin själ, säger Erik Slottner (KD) som var kritisk till beslutet, men utan att få gehör hos nämnden.

Beslutet upprör många i området.

Anders Lundquist ska tillsammans med ett tiotal grannar överklaga till länsstyrelsen.

– Nu har de ändrat lite i färgen, men det nya passar ändå inte in. Så fort jag har fått papperen kommer jag att skicka in en överklagan. Om de inte häver beslutet hoppas jag i alla fall att det blir en annan utformning på husen, säger han.

En villa i närheten, på Avmätarvägen, är också på gång att rivas och på platsen planeras samma typ av flerbostadshus.

Fastighetsägaren som står bakom planerna både på Tussmötevägen och på Avmätarvägen säger att han har full förståelse för kritiken och att han försöker bemöta önskemålen från grannarna så gott det går.

– Det handlar ju om tycke och smak. Vi är för en förtätning av området, men vill självklart göra det på ett snyggt sätt. Andra byggen som vi genomfört i bland annat Älvsjö har fallit väldigt väl ut, och flera unga barnfamiljer har kommit in i grannskapet. Vi ser det som att fyra nya familjer får möjlighet att bo där bara en familj bodde förut.

ANNONS

Det är inte bara i Stureby som gamla villor rivs och ersätts av nybyggen. Bara de senaste tio åren har 41 enbostadshus rivits i Älvsjö stadsdelsområde.

Villaägarföreningen i Stureby motsätter sig inte förtätning i området, men tycker inte att det är rätt att riva en gammal fin villa.

– Ur både ett kulturellt perspektiv och ur ett miljöperspektiv tycker vi inte att det är försvarbart. Vi tycker inte heller att flerbostadshus av den här typen passar in vårt i villaområde, säger Anders Lundqvist.

Den gamla 1920-tals villan på Tussmötevägen i Stureby ska rivas och ersättas med två tvåbostadshus.

Fakta

Fler gamla villor som rivs i söderort

En villa från 1921 på Herr Stens väg i Älvsjö revs och på platsen byggdes istället två tvåbostadshus.

På Bägerstavägen i Gamla Enskede planeras en villa från 1944 att rivas och ersättas med flerbostadshus.

På Örby slottsväg i Örby slott revs en villa från 1913 och ersattes med ett flerbostadshus med tillhörande lokaler.

På Avmätarvägen i Stureby planeras en villa från 1951 att ersättas med flerbostadshus.

Källa: Stadsbyggnadskontoret