ANNONS

Väg i Lännersta blev en dyr affär

Nacka kommun köpte mark längs vattnet i Lännersta för att anlägga en gångväg.

Men det blev en dyr historia och kommunen tvingas nu betala 9 miljoner kronor för affären.
ANNONS

Nacka kommun ville köpa loss mark från några fastighetsägare i Lännersta. Planen var att anlägga en gångväg som skulle binda ihop en längre strandpromenad.

Så långt var alla överens.Men när vägen hade börjat byggas och det var dags att hosta upp pengarna så kom inte parterna överens om priset.

Efter en vända hos lantmäteriet har nu mark- och miljödomstolen beslutat om ersättningen för värdeminskningen av de tre fastigheterna.

Kommunens nota hamnar på 9 miljoner kronor.

– Det är dyrt för den mängd mark vi får, det ska man inte sticka under stol med. Men det är också ett dyrt område, säger David Högberg, markchef på Nacka kommun.

Var det värt pengarna?

– Det lägger jag inte någon värdering i eftersom jag inte var med och tog beslutet. Men det måste sättas i ett sammanhang, att man ville ha det här sammanhängande stråket.

Det är om tre fastigheter vars mark kommunen har tagit i anspråk för att bygga sin gångväg. En av dem ägs av en privatperson och övriga två av ett företag. Sammanlagt får de dela på runt åtta miljoner kronor för besväret.

Sedan blir kommunen skyldig ytterligare en miljon i rättegångskostnader.

ANNONS

Egentligen hade fastighetsägarna yrkat på en ännu högre ersättning men domstolen köpte inte alla deras krav.

Kommunen protesterade bland annat mot husägarnas höga rättegångskostnader, som de i slutändan ändå tvingades betala. För den ena partens ombud fanns det inte några uppgifter om hur mycket tid som har lagts ned, när den i så fall har lagts ned eller vilken timkostnaden är.

Den andra partens ombud redovisade 80 arbetade timmar med en timkostnad på över 4 500 kronor. Det tyckte Nacka kommun var för mycket.

Fastighetsägarna hävdade dock att det är i linje med vad en affärsjurist tar för sina tjänster. Domstolen höll med.