Väg i Vikingshill nära en kollaps

Akuta åtgärder behövs på Vikingshillsvägen för att undvika att vägen kollapsar.

– Vi hoppas kunna komma igång med arbetet den här veckan, säger Mats Wester, tillförordnad enhetschef för vägenheten.

Vikingshillsvägen är inte i toppform. Enligt en inspektion som kommunen gjort har vägen djupa spår i vägbanan, lutar åt fel håll i en kurva och det finns sprickor i beläggningen.

– Det finns en risk att det händer olyckor i och med att spåren i vägen är så djupa. Går man ner med framhjulet i ett spår och det är halt, kan det gå illa, säger Mats Wester.

Att vägen skulle kunna kollapsa beror på vägens underbyggnad innehåller stora mängder vatten.

– Vägen skjuts ut i dikena, den har inte bärighet nog.

Anledningen till att vägen har blivit så dålig är att vägkroppen är slut.

– Vi har vetat om att vägen är dålig och tittat på vad vi kan göra sedan i våras. Men vi har vilat på hanen med åtgärder, säger Mats Wester.

Kommunen har långtgående planer på att höja standarden på Vikingshillsvägen.

Sträckan ska få samma standard som en huvudgata, med utformning som klarar både buss, gång- och cykeltrafik säkert.

Allt detta är reglerat i den nya detaljplanen som Nacka kommun tagit fram för Vikings­hill. En detaljplan som nu överklagats.

– Så de åtgärder som finns planerade för vägen kan dröja ett eller två år, eller i värsta fall ännu längre, säger Mats Wester.

Kommunens akuta insatser inför vintern blir att lägga igen dikena, ersätta några av de skadade trummorna som ska leda bort vatten och jämna av ytbeläggningen.

Arbetet beräknas kosta uppemot 900 000 kronor.

– Vägen kommer inte att behöva stängas av, vi kommer att kunna arbeta med en sida i taget. Vi beräknar att arbetet kommer att ta mellan två veckor och en månad, säger Mats Wester.