Välj ditt område
Många brunnar nyttjas av fritidsboende, därför går kommunen ut med sin uppmaning nu.
Många brunnar nyttjas av fritidsboende, därför går kommunen ut med sin uppmaning nu.

Vågar du dricka ditt brunnsvatten?

Nyheter Delar av Österåker har höga halter giftiga tungmetaller i berggrunden. Nu uppmanar kommunen alla brunnsägare att låta testa sitt vatten för att se om det är lämpligt att dricka.

När Österåker förra året analyserade vattnet i några hundra enskilda brunnar i kommunen visade det sig att cirka tio innehöll för höga halter arsenik.

Nästan var sjätte undersökt brunn hade för hög halt bly och nära var tredje hade för hög halt av tungmetallen uran.

Nu uppmanar kommunen brunnsägare att testa sitt vatten regelbundet. Både för att ha koll på tungmetaller – och eventuella skadliga bakterier.

Testa brunnen regelbundet

– Generellt för alla som har egen brunn är att man bör testa sitt vatten vart tredje år. Märker man att det smakar eller luktar annorlunda bör man göra det, även om man kollade vattnet året innan, säger Maria Lindström, miljö- och hälsoskyddschef i Österåkers kommun.

Hur farligt kan det vara?

– Om det är bakterier i vattnet kan man bli magsjuk och om det är höga halter tungmetaller kan det vara skadligt på sikt.

Enligt Maria Lindström är det särskilt viktigt att kolla vattnet i år när grundvattennivån sjunkit kraftigt, eftersom vattenkvalitén då kan ha ändrats.

Den som har egen brunn och vill veta mer kan kontakta kommunens miljö- och hälsoskyddsenhet.

 

  • Flaskor för provtagning finns att hämta i Alceahuset eller från turistinformationen vid Ljusterö torg, Ljusterö.
  • Prover ska lämnas in till kommunen för analys samma dag som de togs.
  • Kostnaden för analys av förekomst av mikrobiologiska och kemiska ämnen i vattnet (inkl radon och tungmetaller) är knappt 2 000 kronor.
  • Anledningen till de höga halterna tungmetaller i Österåker är att de finns naturligt i berggrunden på flera håll i kommunen, särskilt i kustområdet och på öar.
  • Vid testerna förra året undersöktes vatten från cirka 340 brunnar.
  • I hela kommunen finns cirka 5 000 enskilda brunnar.
Din bästa Stockholmsguide

Fler nyheter från Hela Stockholm

Nyheter

Ryckte till sig sedel från äldre dam

Nyheter

Bisvärm hindrar familjen att gå ut

Trafik

Flera skadade efter frontalkrock i Vallentuna

Nyheter

Nu rullar skärgårdens första eltaxi på Ornö

Nyheter

Barn på cyklar försökte råna på Södermalm

Nyheter

Gratis simskola på strandbaden utökas