Vågar inte ha Erik, 8, på fritids

När diabetessjuke Erik, 8 år, får en känning av blodsockerfall är det viktigt att det finns vuxna runtomkring som kan hjälpa honom med mat eller medicinering.
När diabetessjuke Erik, 8 år, får en känning av blodsockerfall är det viktigt att det finns vuxna runtomkring som kan hjälpa honom med mat eller medicinering.
Fritidsgrupperna i Solna blir allt större. Nu har flera familjer fått nog, bland annat diabetessjuke Eriks föräldrar. De är så oroliga att de håller honom hemma efter skolan.

Erik Widfeldt från Jungfrudansen är 8 år och har precis börjat i andra klass på Tallbackaskolan. Hans diabetes gör att han är i ständigt behov av tillsyn. Varannan timme måste hans blodsockervärde mätas.

– Man måste mäta för att se om han behöver äta, eller om han behöver insulin, förklarar pappa Johan Widfeldt.

När Erik får en känning av blodsockerfall är det viktigt att en vuxen finns där och kan hjälpa honom, annars riskerar han att bli svårt sjuk.

– Säg att han klättrar i ett träd och blir dålig, då kan han plötsligt trilla ner, säger Johan Widfeldt som är orolig de växande barnbrupperna.

Enligt Skolverkets statistik har fritidsgrupperna i Solna ökat från 14 till 17,5 barn per årsarbetare på tio år. I dag går det 38 barn på två vuxna i Eriks fritidsgrupp, vilket gjort att Ulrika och Johan inte längre vågar låta honom gå dit. I stället är Ulrika hemma med sonen efter skolan.

– Vi känner oss inte trygga med att Erik får den tillsyn han har behov av, säger hon.

Johan Widfeldt har nu anmält skolan till Skolinspektionen för att de ska granska situationen.

Familjen får stöd av ett flertal andra föräldrar, som även de är oroliga över de växande grupperna.

– Det är inte rimligt att en person har hand om 19 barn. Vi är oroliga för att både verksamheten och säkerheten blir lidande med så lite vuxennärvaro, säger pappan Johannes Malminen.

Tallbackaskolans rektor Susanna Falk berättar att Solnas skolor i år har ett absolut krav på sig från kommunstyrelsen, att den lagda budgeten måste hållas.

– Jag har helt enkelt matat ut maximalt antal personaltimmar utifrån vad skolpengen tillåter.

Hon uppger att fritidspersonalens schema anpassats – bland annat av medicinska skäl – så att de som har hand om Erik och hans årskull aldrig tar öppningar eller stängningar. Därav är de alltid på plats när det är som flest barn där. Dessutom finns vuxna från andra grupper närvarande vid uteverksamhet och i idrottshallen.

– Jag tycker att vi kan garantera barnens säkerhet, och vi har inte haft några allvarliga incidenter.

Skolkommunalrådet Arion Chryssafis (M):

– Jag har ingen anledning att ifrågasätta rektorn om hon säger att det är så.

Han uppmanar föräldrar som är missnöjda att anmäla staden till Skolinspektionen.

Är det rimligt med 19 barn per vuxen?

– Det här handlar om barn som går i skolan, det är inte dagis. Det är barn som kan ta ansvar och det finns inget övre tak för hur många barn man kan ha. Sen när det gäller barn med särskilda behov så krävs det kanske en högre bemanning, men det är ett beslut som bara rektorn kan ta, säger Arion Chryssafis.