Vägar kan behöva asfalteras på nytt

Här står Barnviksbon Kjell Eriksson på en av Värmdös parkeringar som är full med potthål. Han har märkt vägproblemen på länsväg 222 strax utanför Strömma.
Här står Barnviksbon Kjell Eriksson på en av Värmdös parkeringar som är full med potthål. Han har märkt vägproblemen på länsväg 222 strax utanför Strömma.
Det har aldrig uppstått så många potthål, sprickor och slitage på Värmdövägarna som i vinter.

– Jag har aldrig sett något liknande under mina åtta år i kommunen, säger Arnold Compier, driftchef för gatu- och parkenheten.

Det är de högtrafikerade vägarna som har drabbats värst.

– Gustavsbergsvägen och Skärgårdsvägen till exempel, men de flesta vägarna har tagit stryk, säger Arnold Compier.

Problemen beror främst på den långa vintern och dess många temperaturväxlingar.

– När isen smälter tränger vattnet ner i asfalten och när det sedan fryser på igen, sprängs asfalten loss, förklarar kommunens gatuingenjör Walter Tellsén, som tror att problemen kommer att fortsätta ett tag till.

I Värmdö ägs 20 procent av vägarna av Trafikverket, 10 procent av kommunen och resten av olika vägföreningar. Det är myndigheternas vägar som drabbats värst.

– Vägföreningarnas vägar är oftast mindre trafikerade, förklarar Arnold Compier.

Både kommunen och Trafikverket säger att problemen i möjligaste mån åtgärdas omedelbart.

– Men det är svårt att asfaltera i minusgrader. Vi använder kall asfalt och den håller väldigt kort tid, säger Arnold Compier, som också påpekar att nya hål uppstår hela tiden.

I vår kommer problemområden att åtgärdas permanent. Pengarna tas från det löpande vägunderhållets budget, som ligger på 800 000 kronor för 2013.

Men det kan komma att krävas större åtgärder. Kanske måste hela vägar asfalteras om. Då ska samhällsbyggnadskontoret äska mer pengar inför nästa års budget.

– Men om det krävs större insatser redan i år får vi gå till nämnden och fråga om mer pengar, säger Arnold Compier.

Att till exempel asfaltera om Gustavsbergsvägen mellan Gustavsbergs centrum och Charlottendal beräknas kosta cirka två miljoner kronor.

Hålen på vägarna kan också ge skador på fordon. När skador orsakas av bristfälligt vägunderlag kan bilisten ansöka om ersättning från väghållaren.

Men det kan vara svårt att få. Det har Värmdöbon Kenneth Hagelin fått erfara.

När han för några veckor sedan var på väg till jobbet vid femtiden på morgonen gick plötsligt ett däck sönder. Han märkte att han kört över ett hål – hälften av ett brunnslock hade fallit ner i brunnen. Kenneth ansökte om skadestånd från Trafikverket, som dock sa nej och menade att händelsen skulle liknas vid en olycka.

– Jag håller inte alls med om det, det måste ha varit brist i underhållet, säger Kenneth Hagelin.

Vi använder kall asfalt och det håller väldigt kort tid.Arnold Compier gatu- och parkenheten

Fakta

Svårt att få ersättning för skada

Vid skador på fordon som orsakas av hål eller andra brister på vägen, kan både kommunen och Trafikverket betala ut ersättning.

För att få ersättning av Trafik­verket krävs att myndigheten eller entreprenören har orsakat skadan genom vårdslöshet.

Trafikanten är skyldig att anpassa körsätt och hastighet efter rådande förhållanden.

Källa: Trafikverket