”Man vågar inte söka vård”

Sara Jernström med papper vid köksbordet.
Om det är så lätt att göra en orosanmälan kan folk dra sig för att söka vård, tror Sara.
Sara Jernströms läkare gjorde en orosanmälan om hennes barn till socialtjänsten för att Sara legat ett dygn på sjukhus. Helt sjukt, tycker Sara.
– Man förlorar ju förtroendet för vården.

Sara Jernström sökte hjälp på akuten på Södersjukhuset efter att ha haft huvudvärk och krampanfall. Hon las in för observation men kunde åka hem redan nästa dag. När hon skulle skrivas ut undrade läkaren vad hon trodde om att prata med socialtjänsten om att få hjälp.

– Jag sa att det inte behövdes eftersom vi är två vuxna i hushållet och barnen har det bra. Då sa han att han skulle göra en orosanmälan.

Förlorar förtroendet

Läkaren skrev i anmälan att Saras hälsotillstånd kan försämra barnens dagliga trygghet. Men Saras prover visade inte på något allvarligt och hon skrevs ut från sjukhuset efter ett dygn. Sara tycker att anmälan är helt obefogad.

– Han sa att jag inte skulle ta det personligt men det är klart att jag gör. En anmälan antyder ju att min förmåga som förälder inte är okej, bara för att jag varit sjuk. Man förlorar ju förtroendet för vården. Jag kommer aldrig mer att söka mig till Södersjukhuset.

Folk vill inte prata om det

Sara och barnens pappa kallades till möte hos socialtjänsten efter några veckor, något som ingen av dem tyckte var nödvändigt. Efter att Sara protesterat kraftigt meddelade socialtjänsten att de inte behövde komma på möte. Ärendet avslutades utan några insatser från socialens sida.

– Jag vet flera som har varit med om att bli anmälda när de sökt vård. Men folk vill inte gärna prata om det, orosanmälan låter inte bra. Man vill inte erkänna att man har kontakt med socialen, säger Sara.

Låga trösklar

Södersjukhuset kan inte kommentera enskilda fall men meddelar att läkare är skyldiga att göra orosanmälningar enligt lag.
– Vid minsta lilla tvekan ska man göra en anmälan till socialtjänsten. Som läkare har man den skyldigheten, säger Johanna Gréen, kommunikatör på Södersjukhuset.

Men när det gäller en persons hälsa, vilka grunder behövs för att göra en orosanmälan? Räcker det att ha varit inlagd ett enstaka dygn?
– Det är väldigt låga trösklar för en anmälan. Man behöver bara känna en viss misstanke att barn kan fara illa så är man skyldig att anmäla, säger Johanna Gréen.

Victoria Åkesson, socialsekreterare i Tyresö tycker att det är olyckligt att Sara känner sig illa behandlad.
– En orosanmälan är inte en anmälan mot en förälder, utan handlar om oro för ett barn. Det kan handla om att det behövs stöd. Socialtjänsten har många former av stöd.

”Inte ett straff”

När socialtjänsten får in en orosanmälan så gör de först en skyddsbedömning för att se om barnet är i behov av omedelbart skydd. Sedan går de vidare med en förhandsbedömning för att se om de behöver inleda en utredning.

– Om vi efter kontakt med föräldrar finner att de inte behöver stöd och det inte finns skäl att inleda utredning så avslutar vi ärendet. Många uppfattar det som ett straff att olika instanser skickar in en orosanmälan till oss, men det handlar om stöd, inte om ett straff eller ett ifrågasättande, säger Victoria Åkesson.

Fakta

Känner du dig dåligt behandlad i vården?

Kontakta patientnämnden http://www.sll.se/verksamhet/halsa-och-vard/Patientnamnden-Stockholm/