Här är vägarna som kan få lägre hastighet

Flest olyckor sker på Spångavägen. Många olyckor sker i köerna på pendlingsstråket. OBS drottningholmsvägen...
Drottningholmsvägen får sänkt hastighet – från dagens 70-60 km/h, enligt förslaget.
Karta som visar vilka gator i Bromma vars hastighet förändras
Vägarna på den lilla kartan visar nuvarande hastighet, och den stora visar föreslagna förändringar. Hela listan kan du se i faktarutan nedan.
Överblicksbild över vägar där förändring sker. Orange betyder 60 km/h. Blå 40 km/h. Grön 30 km/h.
Överblicksbild över vägar där förändring sker. Orange betyder 60 km/h. Blå 40 km/h. Grön 30 km/h.
Flera vägar i Bromma får sänkt hastighet enligt ett förslag från trafikkontoret. Samtidigt försvinner vissa 30-sträckor och ersätts med 40 km/h. Vi har hela listan och kartan.

Flera av Stockholms stadsdelar har redan fått ändrade hastighetsgränser, och nu är turen kommen till bland annat Bromma.

Trafikkontoret i Stockholms stad har gjort en översyn av hastighetsgränserna och tittat på hur de kan förändras för att skapa en trygg atmosfär för bilister, gående, cyklister och mopedister.

– Vi gör en generell hastighetssänkning i hela staden där 50 km/h som bashastighet försvinner och ersätts med 40 km/h. Med sänkningen får vi en säkrare trafikrytm och det blir framför allt säkrare för oskyddade trafikanter, säger trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP).

I Bromma påverkas alla större vägar av den eventuella förändringen. Hela Drottningsholmsvägen och Bergslagsvägen som skär i genom stadsdelen föreslås få sänkt hastighet – från dagens 70 km/h till 60 km/h. Ulvsundavägens 70-sträcka sänks till 60, och 50-sträckan sänks till 40. Även Spångavägen och Bällstavägen får sänkt hastighet.

Det är dock inte bara hastighetssänkningar som föreslås i planen. På vissa håll vill man tvärtom höja hastigheten från dagens 30 km/h till 40. Exempelvis på Gubbkärsvägen och Gustav den III:s väg.

Hur går det ihop med att öka säkerheten för oskyddade trafikanter?

– Det är inte så att vi bara kommer att höja hastigheten. Vi kommer också att se över vilka fysiska säkerhetshöjande åtgärder som behövs, säger Daniel Helldén.

Trafikkontoret anger flera skäl till slopad 30-gräns. Dels vill man öka reshastigheten för bussar på vissa gator, för att kompensera när farten sänks på andra. Dels vill kontoret ha ”rätt hastighetsgräns med hänsyn till gatans funktion” – vilket ska underlätta för trafikanterna att respektera fartgränsen.

Tidsplanen för projektet sträcker sig tio år framåt, ett sista inriktningsbeslut ska tas senast 2022 och att alla åtgärder föreslås vara genomförda 2026.

Trafiknämnden fattar beslut om de nya hastigheterna nästa torsdag, den 8 december.

 

Fakta

Gator med (eventuell) förändrad hastighet Bromma

Abrahamsbergsvägen: Från 30/50 – 30/40 km/h

Alviksvägen: Från 30/50 – 30/40 km/h


Beckombergavägen: Från 30-40 km/h

Bergslagsvägen: Från 70-60 km/h

Björnsonsvägen: Från 50-40 km/h

Blackebergsvägen: Från 30/40 – 30/40/60 km/h


Bällstavägen: Väster om Tornvaktargränd: Från 40/50 – 40 km/h. Öster om Tornvaktargränd: från 30/50/60 – 40/60 km/h


Djupdalsvägen: Från 30/50 – 40 km/h


Drottningholmsvägen: Söder om Bergslagsvägen: Från 50/70 – 40/60 km/h. Öster om Bergslagsvägen: Från 70 – 60 km/h.

Flygplatsinfarten: Från 50 – 40 km/h


Färjestadsvägen: Från 30/50 – 30 km/h

Gamla Bromstensvägen: Från 30/40 – 40 km/h


Gubbkärrsvägen: Från 30/50 – 40/60 km/h
Gustav III:s väg: Från 30 – 30/40 km/h
Gustavslundsvägen: Från 50 – 30 km/h


Hemslöjdsvägen: från 50 – 30 km/h


Johannesfredsvägen: Från 50 – 40 km/h

Karlsbodavägen: Från 50-40 km/h

Kvarnbacksvägen: Från 50 – 40/60 km/h


Margaretelundsvägen: Från 30/50 – 40 km/h


Nockeby Kyrkväg öster om Gubbkärnsvägen: Från 30/50 – 30/40 km/h


Nockebyvägen söder om Djupdalsvägen: Från 50 – 40 km/h


Norrbyvägen/Huvudstabron: Från 50/70 – 40/60 km/h

Nyängsvägen väster om Klövervägen: Från 30/50 – 30/40 km/h


Klövervägen väster om Alviksvägen: Från 30/50 – 30 km/h
Skaldevägen väster om Västerled: Från 50 – 30 km/h


Spångavägen: Från 50-40 km/h


Stora Mossens backe: Från 50 – 40 km/h


Tranebergsvägen väster om Margretelundsvägen: Från 30/50 – 30/40 km/h


Travbanevägen söder om påfart mot Ulvsundavägen: Från 50 – 40 km/h


Ulvsundavägen söder om Norrbyvägen: Från 50 – 40/60 km/h. Norr om Norrbyvägen: Från 70-60 km/h


Vidängsvägen: Från 30/50 – 40 km/h


Voltavägen: Från 50 – 40 km/h
Västerled: Från 50 – 40 km/h


Åkeshovsvägen: Från 50 – 40 km/h
Ålstensgatan Från 30/50 – 30/40 km/h

Källa: Trafikkontoret