Nu ska vägarna på Söder rustas upp

Stadsgårdsleden ska få ny beläggning.
Stadsgårdsleden ska få ny beläggning.
Den gångna vintern har varit hård mot stadens vägar. Nu ska Stadsgårdsleden, Centralbron och Söderledstunneln få ett lyft – för 6,4 miljoner kronor.

Trafikkontoret har konstaterat att beläggningen på vissa vägsträckor, trots löpande lagningar, är i mycket dåligt skick. 

Stora temperatursvängningar under de senaste vintrarna har slitit hårt på vägarna och de måste få ny beläggning, annars ”riskerar trafikanternas säkerhet att äventyras på grund av hastiga inbromsningar och väjningar för beläggningsskador”, enligt ett tjänsteutlåtande.

Men nu ska vägarna rustas upp.

– Här pratar vi inte om potthålslagning, utan om att vi fräser av och gör helt ny beläggning, säger Susanne Holm, handläggare på trafikkontoret.

Vill rusta Söder-vägar för 6,4 miljoner

På Södermalm ska Stadsgårdsleden få ny beläggning och punktinsatser ska göras på Centralbron och Söderledstunneln.

Trafikkontoret begär 6,4 miljoner kronor för att genomföra åtgärder på vägarna under 2019 och 2020.

Beläggningsarbetena kommer huvudsakligen att genomföras nattetid för att minimera trafikstörningar och framkomlighetsproblem. Beslut väntas tas av trafiknämnden på torsdagskvällen.