ANNONS

Vägbygge påverkar trafiken i Vårby backe

Arbete på Förbifart Stockholm i Skärholmen/Kungens Kurva
Bygget av Förbifart Stockholm pågår för fullt. Ombyggnaden i Vårby backe ingår i projektet
I sommar startar utbyggnaden av E4/E20 i Vårby backe. Det blir fler körfält på nya väga. En ny gång- och cykelbro ska också byggas.
ANNONS

Det första steget blir att bygga skyddsbarriärer längs vägen E4/E20. Innanför dem ska röjningsarbete göras och geotekniska undersökningar utföras. Själva vägbygget börjar först efter sommaren.

Bygget kommer att påverka trafiken, eftersom de nuvarande trafikfälten mellan Vårby backe och Lindvreten måste smalnas av under arbetet. Därför sänks hastighetsgränsen till 70 kilometer i timmen och tung trafik (över 3,5 ton) hänvisas till det högra körfältet.

Mellan klockan 21.00 och 5.00 kan det också bli nödvändigt att tillfälligt stänga av körfält, för att arbetet ska kunna utföras, skriver Trafikverket på sin webbsida.

Den nya gång-och cykelbron i Vårby backe beräknas vara klar under 2019. Under 2019 öppnar också den nya trafikplatsen Lindvreten Norra. Samtidigt stängs nuvarande trafikplats Lindvreten under tre år. Den gång- och cykelbro som finns där i dag ska rivas. I stället ska en ny, större cirkulationsplats byggas, med av-och påfarter till nya E4 och E20. Den beräknas öppna under det första halvåret 2022.

Även gång-och cykeltrafiken i Vårby backe kommer att påverkas av byggarbetena.