ANNONS

Vägförslag i Hagalund väcker oro

Birgitta Walkendorff från Hagalunds koloniträdgårdsförening ser området som en värdefull möjlighet för rekreation.
Birgitta Walkendorff från Hagalunds koloniträdgårdsförening ser området som en värdefull möjlighet för rekreation.
Om Hagalund förtätas kan det behövas en ny väg mellan Frösundaleden och Hagavägen.

Det oroar medlemmarna i Hagalunds koloniträdgårdsförening som har sina lotter där.
ANNONS

Den så kallade utvecklingsstrategin för Hagalund presenterades förra året och går ut på att det ska byggas 1 100 till 1 800 nya lägenheter i området. Bebyggelsen är till stor del förlagd på innergårdarna mellan dagens blåa höghus.

Bakom strategin står Solna stad tillsammans med Skanska, Wåhlins, Signalisten och Rikshem. Ett förslag är bygget av en rulltrappa till Hagalund från Solna station. Det kan också bli ett nytt torg med kaféer och butiker på Hagalundsgatan. Hagalundsgatan kan smalnas av så att nya bostadshus får plats där.

På möten och insändarsidor har Hagalundsbor kritiserat förtätningen och propagerat för en mer varsam förändring av sitt område.

Medlemmarna i Hagalunds koloniträdgårdsförening är oroliga för de vägförslag som nämns i strategin. På en karta skissas det på en förlängning av Viktoriagatan så att bilar kan köra mellan Frösundaleden och Hagavägen.

– Om det blir verklighet tror jag inte att föreningen överlever. Om man breddar och förlänger gatan måste man ta koloniområdets mark i anspråk, säger Birgitta Walkendorff.

Föreningen har 130 odlingslotter utmed Viktoriagatan-Anhaltsvägen samt på ett litet område bredvid de gamla trähusen i Hagalund. Staden vill att det ska bli lättare att passera genom området. Därför föreslås en ny gata från Hagavägen till Källvägen i Hagalunds industriområde.

Förslagen i utvecklingsstrategin är idéer och ännu är det oklart vad som ska förverkligas, menar Torsten Svenonius (M), ordförande i byggnadsnämnden.

– Om man ska dra genomfartsvägar genom Hagalund eller inte är en fråga som man får titta på och väga olika aspekter mot varandra, säger han.

I vår väntas byggnadsnämnden skicka ut ett programförslag för Hagalund på remiss med mer konkreta förslag för var och hur det ska byggas i området. En princip som Torsten Svenonius vidhåller är att pengar för att stadsmiljöinvesteringar ska komma från försäljningen av byggrätter och liknande.

ANNONS

– Det är dyrt att bygga vägar och jag tror att folk uppskattar att sådana satsningar hänger ihop med bygget av bostäder och kontor.

ANNONS