Klagomålen på ny soptaxa rasar in

Sedan den 1 juli betalar alla ­villaägare extra för varje kilo de slänger – men nu rasar klagomålen in.

Mikael Midton har kontrollvägt sina sopor för att jämföra. Efter sju tömningar hade sopentreprenören registrerat 102 kilo för mycket.

Den 1 juli infördes en ny viktbaserad soptaxa i Stockholm. Tanken är att fler ska sporras att sortera mer när varje kilo i tunnan kostar en krona och 25 öre.

– Jag tänkte att jag skulle kontroll­väga soporna för skojs skull, berättar Mikael Mildton i Vällingby.

Kvällen innan sopbilen kommer har han gått ut och kontrollvägt sin soptunna med en elektronisk bagagevåg. Sedan har han loggat in på Trafikkontorets hemsida och jämfört resultatet med den vikt som bokförts där. Efter sju tömningar hade sopåkarna registrerat 102 kilo för mycket, enligt Mikael Mildtons mätningar.

Den 7 augusti hade de bokfört en tömning på 43,5 kilo – att jämföra med de 9,5 kilo som soporna vägde på kvällen den 6 augusti. Den 2 oktober vägde han i stället soporna på morgonen med resultatet 11 kilo. Samma dag bokfördes 53 kilo på Trafikkontorets hemsida.

– Jag har reklamerat det här till Trafikkontoret, men jag har inte fått något svar än. Det handlar inte om några stora pengar, men om det fortsätter så här blir vår sophämtning 500 kronor dyrare per år än tidigare, trots att vi sorterar nästan allt.

Sedan den nya taxan infördes har Trafikkontoret fått in ett 60-tal klagomål på vägningen. Men chansen att få rätt är liten, även om man kontrollväger sina sopor.

I avtalet mellan Trafikkontoret och sop­entreprenören står det inskrivet att entreprenören ska kontrollera sina vågsystem regelbundet. Marita Söderqvist, avdelningschef på Trafikkontoret, säger att hon litar på detta.

– Det är sällan fel i vågsystemet, det är driftsäkert. Om det handlar om osannolika vikter får en handläggare titta på det.

Om vikten ligger inom ramen för vad som är normalt, men man har kontrollvägt det och vet att det inte stämmer, har det inget bevisvärde?

– Nej.

Marita Söderqvist tror att eventuella avvikelser kan ha andra orsaker, till ­exempel tjuvdumpning eller att kärl har blandats ihop.

– Det är bra om man kontrollerar att rätt kärl står på tomten. Vi vet också att det förekommer att folk lägger sopor i andras kärl.

Lokaltidningen Mitt i har sökt företrädare för entreprenören Reno Norden.

Mikael Mildton i Vällingby kontrollvägde flera gånger sina sopor och upptäckte att extrakilon gång på gång registrerades på hans konto.

Fakta

60-tal klagomål

Sedan den viktbaserade soptaxan infördes den 1 juli har Trafikkontoret fått in ett 60-tal klagomål. Här är några av kommentarerna i anmälningarna:

”Vikten 37,5 kilo(!) måste vara totalt felaktig, mina normala tre påsar borde som vanligt ligga runt 5 kilo.”

”För sophämtning 27/9 har ni redovisat 16,5 kg. Jag väger mina sopor innan jag lägger dem i kärlet. Dom vägde 6,1 kg. Var kommer de 10,4 kg ifrån?” Källa: Trafikkontoret