Här är vägarna i söderort som ska rustas upp

Bland annat Nynäsvägen i korsningen Gubbängsvägen/Lingvägen ska få ny asfaltering.
Bland annat Nynäsvägen i korsningen Gubbängsvägen/Lingvägen ska få ny asfaltering.
Åbyvägsrondellen, Nynäsvägen, Tyresövägen och Magelungsvägen är de vägar i söderort som bitvis ska få ny beläggning. Annars hotas trafiksäkerheten, enligt trafikkontoret.

Den gångna vintern har varit hård mot vägarna i söderort. Vid en besiktning har trafikkontoret konstaterat att beläggningen på vissa sträckor, trots löpande lagningar, är i mycket dåligt skick.

De måste få ny beläggning, annars ”riskerar trafikanternas säkerhet att äventyras på grund av hastiga inbromsningar och väjningar för beläggningsskador”, står det i ett tjänsteutlåtande.

– Här pratar vi inte om potthålslagning, utan om att vi fräser av och gör helt ny beläggning, säger Susanne Holm, handläggare på trafikkontoret.

De stora temperatursvängningarna under de senaste vintrarna uppges ha påskyndat slitaget.

Beläggningsarbetena kommer huvudsakligen att genomföras nattetid för att minimera trafikstörningar och framkomlighetsproblem.

Trafikkontoret begär nu totalt 42 miljoner kronor för att genomföra åtgärder på dussintalet olika vägavsnitt under 2019-20. Beslut väntas tas av trafiknämnden på torsdagskvällen.

Fakta

Vägarna som ska åtgärdas

Vägaavsnitt samt kostnad i miljoner kronor

+ Karlbergstunneln (inklusive av- och påfarter mot Pampaslänken) 3,1

+ Blekholmstunneln (Kungsholmen/Tegelbacken) 1,0

+ Magelungsvägen (Hagforsgatan-Ulverudsbacken) 4,0

+ Bergslagsvägens rondeller i Vällingby och Råcksta 2,7

+ Nynäsvägen (Mellan Gubbängsvägen och bron under Tyresövägen) 1,8

+ Ulvsundavägen (vid Solvalla remix) 8,7

+ Åbyvägen (Partihandlarområdet och rondellen över E4:an) 3,2

+ Nynäsvägen (Gubbängsvägen-Lingvägen) 3,9

+ Magelungsvägen (Harpsundsvägen-Mellanbergbacken) 2,2

+ Ulvsundavägen (Ulvsundaplan-Norrbyvägen) 5,3

+ Centralbron/Söderledstunneln (punktinsatser på problemområden) 1,0

+ Stadsgårdsleden (utbredning samordnas med projekt Slussen)  5,4

Källa: Trafikkontoret