Här är vägarna som asfalteras om efter vintern

Nynäsvägen är en av de vägar som rustas upp.
Nynäsvägen är en av de vägar som rustas upp.
Efter vinterns skador asfalteras flera vägsträckor om i Södertörns kommuner. Delar av Nynäsvägen och Magelungsvägen är i så dåligt skick att de behöver ny beläggning – annars hotas trafiksäkerheten, enligt trafikkontoret. Kostnad: 5,8 miljoner kronor.

Den gångna vintern har varit hård mot stadens vägar. Vid en besiktning har trafikkontoret konstaterat att beläggningen på vissa sträckor, trots löpande lagningar, är i mycket dåligt skick.

De måste få ny beläggning, annars ”riskerar trafikanternas säkerhet att äventyras på grund av hastiga inbromsningar och väjningar för beläggningsskador”, står det i ett tjänsteutlåtande.

– Här pratar vi inte om potthålslagning, utan om att vi fräser av och gör helt ny beläggning, säger Susanne Holm, handläggare på Stockholms stads trafikkontor.

Kostar 42 miljoner

De stora temperatursvängningarna under de senaste vintrarna uppges ha påskyndat slitaget.

Beläggningsarbetena kommer huvudsakligen att genomföras nattetid för att minimera trafikstörningar och framkomlighetsproblem.

Trafikkontoret begär nu totalt 42 miljoner kronor för att genomföra åtgärder på dussintalet olika vägavsnitt under 2019-20. Beslut väntas tas av trafiknämnden på torsdagskvällen.

Fakta

Vägarna som ska åtgärdas

Vägaavsnitt samt kostnad i miljoner kronor

+ Karlbergstunneln (inklusive av- och påfarter mot Pampaslänken) 3,1

+ Blekholmstunneln (Kungsholmen/Tegelbacken) 1,0

+ Magelungsvägen (Hagforsgatan-Ulverudsbacken) 4,0

+ Bergslagsvägens rondeller i Vällingby och Råcksta 2,7

+ Nynäsvägen (Mellan Gubbängsvägen och bron under Tyresövägen) 1,8

+ Ulvsundavägen (vid Solvalla remix) 8,7

+ Åbyvägen (Partihandlarområdet och rondellen över E4:an) 3,2

+ Nynäsvägen (Gubbängsvägen-Lingvägen) 3,9

+ Magelungsvägen (Harpsundsvägen-Mellanbergbacken) 2,2

+ Ulvsundavägen (Ulvsundaplan-Norrbyvägen) 5,3

+ Centralbron/Söderledstunneln (punktinsatser på problemområden) 1,0

+ Stadsgårdsleden (utbredning samordnas med projekt Slussen)  5,4

Källa: Trafikkontoret