Unga kan ställa sig i bostadskö

Sollentuna Sollentunahem har öppnat sin bostadskö för ungdomar. Nu kan man anmäla sig i intressebanken och börja samla kötid från 16 års ålder. Ett krav är dock att man är skriven i Sollentuna kommun. Man kan inte heller få någon bostad förrän man fyller 18 år.

Anmälan görs på Sollentunahems webbsida.