Väktarna som släcker bränder

I Botkyrka extraknäcker väktare som brandmän.

Samarbetet är unikt och beskrivs av alla ­inblandade som en ­succé.

– Att släcka en brand eller rädda en person är otroligt meningsfullt, ­säger väktaren Johan.

I drygt ett år har projektet pågått. Först som ett test, men nu är tanken att samarbetet mellan Botkyrka kommun, Södertörns Brandförsvarsförbund och Securitas ska fortsätta.

Tanken är att de sex väktare som jobbar åt kommunen också ska fungera som ett slags förtrupp åt räddningstjänsten, särskilt natte­tid. Eftersom väktarna rör sig så mycket i kommunen har de en helt annan möjlighet att snabbt vara på plats om något händer.

– Det har gått bättre än förväntat. I dag är de först på plats vid ungefär hälften av alla larm de åker på, säger Lena Maria Fritzberg, säkerhetssamordnare på kommunen.

I bilarna har väktarna pulversläckare, brandfiltar och släckgranater som kan kastas in i en större brand för att hejda den. Via radio hör de räddningstjänstens alla larm och om de inte är upptagna åker de till platsen.

Enligt Botkyrka kommun har utryckningstiderna blivit betydligt kortare sedan samarbetet började.

– Vi ger brandkåren den info de vill ha, tar reda på rätt adress, låser upp bommar och öppnar upp trapphus. Vi pratar med allmänheten och tar kontakt med anmälaren, säger Johan.

Ibland får väktarna också tillfälle att använda släckutrustningen de har i bilarna. Det handlar framför allt om mindre bränder.

– Ett larm handlade om att en kvinna hade somnat ifrån ett stearinljus som tände eld på hennes täcke. Hon slängde då ut det brinnande täcket på verandan och ringde 112. Jag var först på plats och släckte branden med min pulver­släckare, berättar Johan.

Väktarna som arbetar åt Botkyrka kommun ska göra mer än att bara åka runt och titta till låsta byggnader. De har ett socialt uppdrag och åker bland annat ut till fritidsgårdar varje vecka och pratar med ungdomar. Att hjälpa räddningstjänsten inkräktar inte på något sätt på deras ordinarie arbetsuppgifter, menar Lena Maria Fritzberg.

– Det ingår i uppdraget. Samarbetet kommer att fortsätta och förhoppningsvis växa. Väktarna kan till exempel utrustas med hjärtstartare och utbildas i första hjälpen, säger hon och hoppas att projektet också ska utvidgas till andra kommunanställda som rör sig mycket i Botkyrka, som vaktmästare.

Väktaren Johan är eld och lågor över sina nya arbetsuppgifter och vill gärna lära sig mer.

– Det ger en extra dimension till jobbet att göra något som verkligen betyder någonting. Vi som har varit med ett tag har upptäckt att det är många fler larm som vi skulle kunna åka på om vi fick mer kunskap. Att släcka en brand eller rädda en person är otroligt meningsfullt.

En kvinna hade somnat ifrån ett stearinljus som tände eld på täcket. Jag var först på plats och släckte branden med min pulver­släckare.Väktaren Johan