Vakter mot zinkdumpning

JÄRVA Stockholm vatten kommer att anlita ett vaktbolag för att övervaka de platser där man tror att någon har dumpat zink.

Bromma reningsverk har fått ta emot sammanlagt upp till ett ton zink i avloppsvattnet de senaste fyra åren, med tydliga toppar vid enstaka tillfällen under höstarna, men också under vårarna. Det senaste stora utsläppet, på minst 200 kilo, skedde mellan den 23 och 31 oktober.

Zinket var löst i vatten och har delvis orenat kunnat rinna rakt genom reningsverket och ut i Saltsjön.

Man vet fortfarande inte vem som ligger bakom utsläppen.