Vakter åker inte till Rissne utan poliseskort

Rissne blir då och då försatt i kodläge rött, vilket betyder sällsynt säkerhetsläge.
Rissne blir då och då försatt i kodläge rött, vilket betyder sällsynt säkerhetsläge.
Varken ordningsvakter eller biljettkontrollanter åker till Rissne, Rinkeby, Tensta eller Hjulsta utan polis.

SL gör ständigt bedömningar av säkerheten i tunnelbanan. Stationerna kan klassas som gröna, gula eller röda. Där gult betyder förhöjt säkerhetsläge och rött sällsynt säkerhetsläge, det skriver Svenska dagbladet.

Nu bedöms alltså situationen på de fyra linjerna längst ut på blåa linjen 10 vara så osäkra att ordningsvakter och biljettkontrollanter inte åker dit utan polis.

– Vi är ofta numerärt underlägsna och utsätts för hot och stenkastning, säger en ordningsvakt till SvD.

Färggraderingen är inte statisk utan kan ändras. Vid röd färg bedöms biljettkontrollanter och ordningsvakter inte utan polisiär närvaro kunna utföra sitt arbete med hänsyn till sin egen säkerhet.

Stationerna Rinkeby och Tensta är konstant rödmarkerade, men även Rissne och Hjulsta blir då och då försatta i kodläge rött, skriver SvD.