P-vakter rev sina egna böter

Parkeringsböter
Parkeringsvakterna kom undan böter genom att makulera sina p-böter.
När parkeringsvakterna själva fått en p-bot så såg de till att boten makulerades. Nu har två p-vakter blivit av med rätten att bötfälla.

Det är nyligen som fusket med parkeringsböter hos p-vakterna har uppdagats. Även om ett av fallen skedde redan 2015.

– Det som framkommit är att år 2015 makulerade en parkeringsvakt en parkeringsanmärkning som var utskriven på en bil tillhörande en annan parkeringsvakt. Trafikkontoret anser att beteendet inte är förenligt med den etik och moral som de parkeringsvakter som arbetar i uppdraget rimligen ska ha, säger Trafikkontorets enhetschef Karin Hebel.

Försökte tvinga kollega

Men trafikkontoret känner till fler fall, ett så sent som i år. Det var ett liknande fusk där en p-vakt bad en annan att makulera dennes p-bot. Skillnaden den här gången var att den parkeringsvakt som stått fel och blivit bötfälld försökte tvinga kollegan att makulera boten.

– Det är inte förenligt med uppdraget att påverka en kollega med syfte att få en parkeringsanmärkning makulerad. De parkeringsvakter som arbetar åt trafikkontoret  måste utföra sitt uppdrag på rätt sätt, säger Karin Hebel.

Två parkeringsvakter får inte längre utfärda parkeringsböter åt Stockholms stad. Men huruvida de fortfarande arbetar kvar på vaktbolaget, vill inte företaget säga.

– Vi kommenterar tyvärr inte personalärenden, säger Marcus Uggedahl, som är säkerhetschef på företaget.

”Inte acceptabelt”

Det är Avarn Security, som tidigare hette G4S, som sköter parkeringsövervakningen för Trafikkontoret i område syd, vilket innefattar Södermalm och de närliggande söderförorterna.

Hur ser ni på det som hänt?

– Otroligt tråkigt att detta har förekommit. Det är inte acceptabelt. Och det är givetvis något som vi från vår sida agerar på, säger Marcus Uggedahl.

Han vill inte svara på om det är ett vanligt förekommande problem, men påpekar att det är helt oacceptabelt och att det inte ska förekomma alls.

Vad gör ni för att undvika detta framöver?

– Vi lägger kraft och fokus på etik och moral i våra utbildningar, säger han.

Avtalet mellan trafikkontoret och Avarn Security går ut i oktober i år. Trots att det finns möjlighet att förlänga kontraktet, har trafikkontoret valt att göra en ny upphandling istället. Enligt Karin Hebel har detta ingenting att göra med fusket som uppdagats.