Våld mot barn utreddes sent

Skärholmen En anmälan om misstänkt barnmisshandel kom in till förvaltningen den 12 februari, men nådde inte mottagningsgruppen förrän fem dagar senare.

Nu Lex Sarah-anmäls händelsen då man menar att fördröjningen kan ha inneburit en fara för barnen, som lider av funktionshinder, då det finns en misstanke om att de blivit utsatta för våld i hemmet.

När anmälan nådde mottagningsgruppen inleddes en utredning och barnen togs om hand. En polisanmälan är skriven. ”Polis meddelar att de kommer att förhöra barnen inom kort och prioriterar detta”, står det i anmälan.