Våld och hot i skolan polisanmäls inte

En elev hotade en annan elev med kniv i ett klassrum. Men sedan en månad gäller en ny policy i Salem och skolan har inte polisanmält händelsen. Polisen är kritisk.

Eleven blev arg, tog en fruktkniv och hotade att skära sina klasskamrater.
Incidenten har lett till att Salemskolan anmälts – både till skolinspektionen och polisen. Skolan däremot har inte polisanmält bråket.

Rektorn på skolan menar att eleven blev provocerad och att det inte rörde sig om en ”riktig kniv”.

– Det låter värre än vad det var när man säger ”hotad med kniv”. Det var ju ingen kniv som han hade tagit med sig hemifrån utan en mindre kniv som han skulle dela sitt äpple med, säger hon och menar att skolan vidtagit andra åtgärder än polisanmälan.

– Bland annat har en elevassistent som inte fungerade i gruppen fått sluta och klassrummen har sanerats på tänkbara tillhyggen såsom brödkavlar med mera.

Sedan terminens början gäller nya regler i kommunens skolor. Misstänkta brott polisanmäls inte om eleverna är under 15 år.

Ändringen har gjorts sedan socialtjänsten ifrågasatt en del av kommunens anmälningar .
– I september reviderades våra regler och riktlinjer för detta område och de utgår bland annat från JO:s rekommendationer samt hur andra kommuner och socialtjänsten arbetar.

De anser att man bör vara återhållsam med att anmäla minderåriga av olika skäl, säger Marie Truedsson, chef för barn- och utbildningsförvaltningen.

Direktivet från JO som kommunen lutar sig mot är dock nästan 20 år gammalt. Sedan dess har JO till exempel valt att inte kritisera en rektor som anmälts för att han polisanmält en 13-årig elev för misshandel.

– Att JO i ett senare beslut väljer att inte kritisera i en liknande situation kan bero på flera omständigheter. I de här fallen kan man dock notera att det första beslutet gällde en 7-åring och det senare en 13-åring, uppger Albert Johnson, byråchef på JO.

I grannkommunen Södertälje är det andra regler som gäller. Där ansvarar varje rektor för att det görs en polisanmälan om det finns brottsmisstanke i eller i anknytning till skolan.

Det här tycker Lars Alvarsson, ut­redare för ungdomsbrott i Södertälje  polisdistrikt där  Salem ingår är bra – och att Salem borde göra samma sak.

– Ungdomar behöver förstå konsekvenserna av sina handlingar även om de inte är straffmyndiga. Vi vill definitivt att skolorna ska anmäla även om det inte blir utredning, säger Lars ­Alvarsson.

Nytt för i höst är polisens samarbete med Stödcenter i Södertälje. Där erbjuds medling mellan brottsoffer och brottsutövare.

– Vi verkar även i Salem om det skulle finnas intresse, säger Lars Alvarsson.
Även Magnus Lindgren, kriminolog och doktor i psykologi samt general­sekreterare på stiftelsen Tryggare Sverige, är kritisk till att skolor inte gör ­polisanmälningar av brott.

– Det man gör är att man förminskar och förringar något som är ett brott för att det sker i skolmiljö. Ett olaga hot är ett brott. Alla skolor hanterar kränkningar och hot olika och när de väljer att inte polisanmäla använder de sig av olika argument vilket förminskar brottet, säger Magnus Lindgren.

Efter knivhotet har en annan elev – under 15 år – på en annan skola i kommunen försökt skjuta och hugga personal med ett armborst och en kniv.
Om den händelsen har polisanmälts eller om några åtgärder satts in vill inte kommunen kommentera.

– Med hänsyn till eleven och med risk för att all information kring detta kan vara till men för detta barn, så vill vi ­inte delge någon information i detta ärende enligt sekretesslagen, uppger barn- och utbildningsförvaltningens chef Marie Truedsson via mejl.

En av de elever som blev hotad med kniv har varit sjukskriven i en månad. Elevens föräldrar är kritiska till skolans agerande.

– Att skolan inte polisanmäler skrämmer mig, man tog inte händelsen på allvar och de sätter inga tydliga gränser till vad som är acceptabelt i skolan och i samhället i stort. På mina frågor har jag mötts med ignorans och tystnad, säger pappan.

– Att skolan inte heller aktivt arbetat för att få tillbaka min son till undervisningen är en besvikelse. Han har träffat skolans psykolog för att bearbeta händelsen, men det var på vårt initiativ.

Fakta

Inte lag att anmäla

Enligt Skolverket är det en skyldighet att anmäla brott, hot och kränkningar till rektor och huvudman för verksamheten. Det är dock upp till skolan att polisanmäla, det finns ingen lagstadgad skyldighet för skolpersonal att polisanmäla en elev som begått ett brott.
JO är en del av riksdagens tillsynsorgan och finns till för att skydda varje persons rätt att bli behandlad enligt lagen av myndigheter.

Källa: Polisen, riksdagen