Få brott våldsbrott utomhus på Lidingö

Flera anmälningar om våldsbrott utomhus kom från Larsberg. Men risken att drabbas är liten
Flera anmälningar om våldsbrott utomhus kom från Larsberg. Men risken att drabbas är liten
Inför valet har alla partier gjort tryggheten till sin viktigaste fråga. Hur tryggt är Lidingö? Vi har siffrorna som visar var brotten utomhus sker. Här är risken att drabbas av brott på gator och torg låg. 
– Vi har en exceptionellt trygg utomhusmiljö men vi måste bevara den utvecklingen och inte slå oss till ro, säger Fredrik Wallén, kommunpolis.  

Förra året anmäldes 445 brott utomhus på Lidingö. Året dessförinnan anmäldes 466 utomhusbrott. Detta enligt statistik från Brottsförebyggande rådet, Brå, som tagits fram specifikt till Lokaltidningen Mitt i. Majoriteten av dem var skadegörelse- och stöldbrott. 68 våldsbrott som misshandel, rån och våldtäkt utomhus anmäldes.

– Grovt sett så är det så att ekonomisk brottslighet på Lidingö går upp, all annan brottslighet på Lidingö går ner, säger Fredrik Wallén, kommunpolis på Lidingö.

Risken att bli påhoppad och nedslagen utomhus på Lidingö är inte stor. 61 fall av misshandel anmäldes förra året på ön. Det är något färre än året innan. De senaste tio åren har de anmälda misshandelsfallen utomhus legat på ungefär samma nivå med undantag för 2009 och 2010 då över 80 fall av misshandel anmäldes.

– Vi har en exceptionellt trygg utomhusmiljö men vi måste bevara den utvecklingen, säger Fredrik Wallén, kommunpolis.

För tryggheten är en kvalitet som måste underhållas, menar han. Nattvandringar för att hålla koll på öns unga och trygghetsvandringar som hitta och åtgärda otrygga platser är exempel på det. Båda sakerna sker i samarbete med Lidingö stad.

Enligt Fredrik Wallén är Lidingöborna ändå hyfsat trygga.

– Här finns den sociala styrkan att du känner igen din granne och grannens ungar. Det ger helt andra förutsättningar för trygghetsskapande, säger han.

Finns det någon form av brottslighet som Lidingöborna oroar sig för?

– Man oroar sig generellt mer för inbrott i bostad.

Tittar man i lokala Facebookgruppen och andra sociala medier växer delvis en annan bild fram. När det var stökigt i Larsbergsområdet för någon månad sedan och ett antal misshandelsfall anmäldes fick det stor uppmärksamhet. I diskussionerna pratades bland annat om frånvaron av polis på Lidingö.

– Man ska vara öppen och ärlig med att vi behöver bli fler poliser. Men just Lidingö är vinnare i den nya organisationen, säger Fredrik Wallén.

På polisstationen i centrum sitter ambassadsäkerhetsgruppen som kan rycka ut vid akuta larm. Det är också nära till Stockholms innerstad där många radiobilar utgår ifrån menar Fredrik Wallén.

Hur ser du på sociala mediers roll när det gäller tryggheten?

– Sociala medier till sin struktur bygger på att man drar igång grejor. Vi kan inte styra våra insatser utifrån inlägg som säger att allt är fruktansvärt.

Fakta

Brott utomhus 2008-2017

2008200920102011201220132014201520162017
Rån6899811273
våltäkt och våldtäktsförsök1301021624
Misshandel och grov midsshandel59848159715654546761
Källa: BRÅ