Våldet minskar i Vasastan

Våldet i Norrmalms stadsdelsområde har minskat de senaste tio åren.
Våldet i Norrmalms stadsdelsområde har minskat de senaste tio åren.
– Jag har inte märkt något själv men utifrån vad jag läst i tidningarna har inbrotten ökat. Om det ökat i stort vet jag inte. Jag kan inte säga att jag känner mig otrygg men man hör ibland om saker som händer. Nyligen var det ju bråk i t-banan på Odenplan. Men jag tror det var en engångsföreteelse. Kanske händer det mer i andra delar av Vasastan där det rör sig mer folk och är mer uteliv, säger Magnus Hillström, 30, Upplandsgatan.
– Jag har inte märkt något själv men utifrån vad jag läst i tidningarna har inbrotten ökat. Om det ökat i stort vet jag inte. Jag kan inte säga att jag känner mig otrygg men man hör ibland om saker som händer. Nyligen var det ju bråk i t-banan på Odenplan. Men jag tror det var en engångsföreteelse. Kanske händer det mer i andra delar av Vasastan där det rör sig mer folk och är mer uteliv, säger Magnus Hillström, 30, Upplandsgatan.
– Jag har ingen aning om det ökat eller minskat. Men jag känner mig trygg här. Kanske skulle parker nattetid kännas otrygga. För min del känns det faktiskt inte otryggt ens att gå över Sergels torg, säger Lotta Höijer, 47, Upplandsgatan.
– Jag har ingen aning om det ökat eller minskat. Men jag känner mig trygg här. Kanske skulle parker nattetid kännas otrygga. För min del känns det faktiskt inte otryggt ens att gå över Sergels torg, säger Lotta Höijer, 47, Upplandsgatan.
– Jag skulle inte tro att brottsligheten ökat totalt, men själv var jag varit utsatt för lägenhetsinbrott för två år sedan. Men polisen var jätteduktig. De kom på fem minuter, hade en stor insats och fick tag på ligan på bar gärning. Jag skulle inte säga att jag känner mig otrygg. Man får använda sitt sunda förnuft. Kanske var risken lite större när man var yngre och ute i krogsvängen, säger Christina Ljungcrantz, 35, Dalagatan.
– Jag skulle inte tro att brottsligheten ökat totalt, men själv var jag varit utsatt för lägenhetsinbrott för två år sedan. Men polisen var jätteduktig. De kom på fem minuter, hade en stor insats och fick tag på ligan på bar gärning. Jag skulle inte säga att jag känner mig otrygg. Man får använda sitt sunda förnuft. Kanske var risken lite större när man var yngre och ute i krogsvängen, säger Christina Ljungcrantz, 35, Dalagatan.
– Jag har aldrig hört talas om något våld i mina kvarter. Jag känner mig trygg här. Men det är också den enda plats i Stockholm där jag är det. Där det är mer människor som rör sig känns det mindre tryggt. Här i Vasastan är det mycket familjer som bor och inte samma genomströmning. Den dag jag upplever något obehagligt här kanske det ändrar sig, Ingvill Aagesen, 33, Hagagatan.
– Jag har aldrig hört talas om något våld i mina kvarter. Jag känner mig trygg här. Men det är också den enda plats i Stockholm där jag är det. Där det är mer människor som rör sig känns det mindre tryggt. Här i Vasastan är det mycket familjer som bor och inte samma genomströmning. Den dag jag upplever något obehagligt här kanske det ändrar sig, Ingvill Aagesen, 33, Hagagatan.
– Jag skulle tro att det minskat eftersom man vissa stråk, som Norra Bantorget och Vasagatan, har putsats upp. Jag känner mig aldrig otrygg. Stockholm är inte en stad där man känner sig otrygg. Kanske borde man känna sig mer otrygg än man gör, jag vet inte. Stockholm är lite likt New York eftersom innerstan inte kan växa, precis som Manhattan. All kriminalitet flyttade ut från Manhattan när segregationen och gentrifieringen tog fart. Jag skulle kunna tro att det blir så här också även om man kan ha åsikter om att det bara är folk som har råd som kan bo här där det är lugnt, säger Henrik Söder, 39, Vikingagatan.
– Jag skulle tro att det minskat eftersom man vissa stråk, som Norra Bantorget och Vasagatan, har putsats upp. Jag känner mig aldrig otrygg. Stockholm är inte en stad där man känner sig otrygg. Kanske borde man känna sig mer otrygg än man gör, jag vet inte. Stockholm är lite likt New York eftersom innerstan inte kan växa, precis som Manhattan. All kriminalitet flyttade ut från Manhattan när segregationen och gentrifieringen tog fart. Jag skulle kunna tro att det blir så här också även om man kan ha åsikter om att det bara är folk som har råd som kan bo här där det är lugnt, säger Henrik Söder, 39, Vikingagatan.
– Risken att råka ut för våldsbrott har nog ökat, så är det väl överallt? Men jag känner mig väldigt trygg här och har alltid gjort det. Jag har bott här i hela mitt liv. Man känner sig ju trygg där man är hemma. Men jag känner mig nog trygg överallt, så länge jag rör mig på rätt ställe. En mörk kulvert är otrygg var den än ligger, säger Oscar, 34, Norrtullsgatan.
– Risken att råka ut för våldsbrott har nog ökat, så är det väl överallt? Men jag känner mig väldigt trygg här och har alltid gjort det. Jag har bott här i hela mitt liv. Man känner sig ju trygg där man är hemma. Men jag känner mig nog trygg överallt, så länge jag rör mig på rätt ställe. En mörk kulvert är otrygg var den än ligger, säger Oscar, 34, Norrtullsgatan.
Lynchmobbar som löper amok på Centralstationen, skjutningar i förorten, rån och knivskärningar på öppen gata. I bland kan det kännas som att samhället går utför. Men faktum är att våldet minskar – både i Vasastan och i hela Stockholm.

Klicka på vår interaktiva grafik längst ner på sidan för att se hur brottsutvecklingen sett ut under åren och i staden.

Våldsbrotten minskar i samhället – både i Stockholm i stort och på Norrmalm. Och det har de gjort under många år, visar statistik från Brottsförebyggande rådet, Brå.

Samtidigt anmäls flest våldbrott i stan just i Norrmalms stadsdelsområde. De flesta nere i Klara, vid Plattan och Centralen.

– Våldsbrotten är återkommande eftersom det finns många krogar med sena tillstånd där, säger Robert Lindgren som är strategiskt ansvarig för våld i offentlig miljö på Citypolisen. Nedre Norrmalm har därför mer våldsbrott än på andra platser.

Den vanligaste sortens våldsbrott är starkt knuten till alkohol och krogliv. De som är inblandade är oftast unga män mellan 18 och 24 år.

– Främst misshandel med okänd gärningsman där man oprovocerat kommer i bråk. Det brukar inte vara grovt våld men folk blir utsatta och det kräver resurser av oss som vi måste ta från annat, säger Robert Lindgren.

Men Brå:s siffror visar också att risken för våldsbrott har minskat med hela 22 procent på Norrmalm den senaste tioårsperioden. I många fall är det svårt att säga säkert huruvida en brottstyp minskar eller ökar eftersom anmälningsbenägenheten också kan variera. Men med just våldbrotten är det annorlunda, menar Felipe Estrada som är professor i kriminologi vid Stockholms universitet.

– Det som gör det mer säkert är att vi även har andra källor. Frågar man exempelvis allmänheten om dess utsatthet för våld ser vi att det är färre som uppger sig ha blivit utsatta, säger han.

Det så kallade gatuvåldet minskar alltså enligt statistiken. Färre blir misshandlade utomhus och färre blir rånade. Orsakerna är enligt forskningen flera. En är förändrade livsmönster, en annan är nya säkerhetslösningar.

– Men när det gäller våldsbrott pratar man också, inte minst i Sverige, om ändrade alkoholvanor och ett minskande berusningsdrickande, säger Felipe Estrada.

Samtidigt finns det en bild av att samhället kontinuerligt blir våldsammare och våldsammare. Något som helt enkelt inte stämmer, enligt honom. Han menar att medierna kan spela in. Brott säljer lösnummer men det är också lätt för myndigheter att fokusera på de negativa trenderna eftersom det är det de vill åtgärda.

– Men det finns också en politisk dimension där frågan lyfts fram av vissa grupper för att samtidigt kunna visa handlingskraft. Det finns ett intresse av att måla upp en bild av att Sverige står inför en systemkollaps och den bilden drivs aktivt. Sedan att forskningen visar att folk känner sig trygga stämmer inte in i den berättelsen, säger han.

Men bara för att våldsbrotten går ner generellt betyder inte det att det är lika för alla.

– Parallellt med den utvecklingen har vi en ökad ojämlikhet när det gäller inkomster och boendesegregation, vi blir allt mer skiktade efter social bakgrund. Man kan tänka sig att brottsligheten följer också den utvecklingen och att den goda utvecklingen inte kommer alla till del.

Se kartan i fullskärm