Våldet minskar på Södermalm

Medis är platsen för flest våldsbrott på Söder.
Medis är platsen för flest våldsbrott på Söder.
Lynchmobbar som löper amok på Centralstationen, skjutningar i förorten, rån och knivskärningar på öppen gata. Ibland kan det kännas som att samhället går utför.

Men faktum är att våldet minskar – både på Södermalm och i hela Stockholm.

Klicka på vår interaktiva grafik längst ner på sidan för att se hur brottsutvecklingen sett ut under åren och i staden.

Våldsbrotten minskar i samhället – både i Stockholm i stort och på Södermalm. Och det har de gjort under många år, visar statistik från Brottsförebyggande rådet, Brå.

På Södermalm sker de flesta våldsbrotten kring Medborgarplatsen, en knutpunkt med många krogar. Men även här har våldet minskat, vilket kommunpolisen Robert Kindroth märker av.

– Det är stor skillnad på att jobba nätter i dag på Medborgarplatsen jämför med tio år sedan. Då kändes det som om man var tvungen att stoppa bråk hela tiden. Nu för tiden är det ganska trevligt att jobba natt där.

– Det är roligt som polis att se att det blir en positiv utveckling.

Enligt Roberth Kindroth styrs våldsbrotten till stor del av alkoholkonsumtionen. Ofta är både offer och gärningsmän påverkade av alkohol.

– Folk är inte lika packade på krogen i dag jämfört med tio år sedan. Krögare och polisen tar större ansvar för att efterleva alkohollagen. Arbetat med krögare på Södermalm fungerar bra, säger han.

I många fall är det svårt att säga säkert huruvida ett brott minskar eller ökar eftersom anmälningsbenägenheten också kan variera. Men med just våldsbrotten är det annorlunda, menar Felipe Estrada som är professor i kriminologi vid Stockholms universitet.

– Det som gör det mer säkert är att vi även har andra källor. Frågar man exempelvis allmänheten om dess utsatthet för våld ser vi att det är färre som uppger sig ha blivit utsatta.

Det så kallade gatuvåldet minskar alltså enligt statistiken. Orsakerna är enligt forskningen flera. En är förändrade livsmönster, en annan är nya säkerhetslösningar.

– Men när det gäller våldsbrott pratar man också, inte minst i Sverige, om ändrade alkoholvanor och ett minskande berusningsdrickande, säger Felipe Estrada.

Samtidigt finns det en bild av att samhället kontinuerligt blir våldsammare och våldsammare. Något som helt enkelt inte stämmer, enligt kriminologen. Han menar att medierna kan spela in, att brott säljer lösnummer.

– Men det finns också en politisk dimension där frågan lyfts fram av vissa grupper för att samtidigt kunna visa handlingskraft. Det finns ett intresse av att måla upp en bild av att Sverige står inför en systemkollaps och den bilden drivs aktivt. Sen att forskningen visar att folk känner sig trygga stämmer inte in i den berättelsen, säger han.

Se kartan i fullskärm