Våldet mot kvinnor i fokus

TYRESÖ Varje år, den 25 november, sätter FN fokus på mäns våld mot kvinnor, genom sin internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor. Nu ska även Tyresö, efter ett förslag från Miljöpartiet, sälla sig till de aktörer som årligen uppmärksammar våldet. Det beslutade Tyresös kommunfullmäktige i torsdags.

Tanken är att kommunens drog- och brottsförebyggare i samråd med brottsförebyggande rådet och socialförvaltningen ska se till att problemet uppmärksammas den aktuella dagen.