Våldsutsatta barn får fortsatt stöd

Förr tvingades barn som blivit utsatta för våld att bollas runt mellan myndigheter. Genom Barnahuset samlade man alla under ett tak.

Nu kan projektet permanentas.

Det är till 2014 års budget som politikerna nu föreslår att försöksprojektet Barnahuset Huddinge Botkyrka i Flemingsberg ska fortsätta att vara kvar.

– Det skulle avslutas nu vid årsskiftet men nu finns det pengar i budgeten så att det kan permanentas, säger Gunilla Helmerson (M), ordförande i socialnämnden.

Barnahuset öppnade sina dörrar för tre år sedan som ett försök att underlätta för de barn som blivit utsatta för till exempel våld eller sexuella övergrepp i nära relation.

Genom att föra samman bland annat socialtjänst, polis, åklagare och barnmedicin i samma byggnad skulle det bli lättare för barnen.

– När man har alla på ett ställe så slipper barnen att åka runt till de olika myndigheterna. Förut så fick man åka runt till polisen och kanske till läkare och socialtjänst, men på Barnahuset så kan man träffa alla på ett ställe, säger Kristina Bergström Storby, sektionschef för barnsektionen i Huddinge kommun.

Behovet av Barnahuset har varit stort, berättar Kristina Bergström Storby.

– Vi tar in barn från både Botkyrka och Huddinge och det har varit ett stort tryck och många barn, så mycket kan jag säga.

Från politiskt håll menar man att det är en av de viktigaste verksamheterna i Huddinge.

– Så fort våldet blivit känt får de komma till Barnahuset för att där, på plats, få det stöd, insatser och undersökningar som behövs, säger Gunilla Helmerson (M), ordförande i socialnämnden.

Fakta

500 anmälningar i fjol

Barnahuset Huddinge Botkyrka är till för barn i åldern upp till 18 år som misstänks ha blivit ut-satta för hot, våld eller sexuella övergrepp av någon de bor tillsammans med eller någon närstående till familjen. Även barnets familj ingår i målgruppen.

Nära 500 fall av våld mot barn i nära relation i åldern 0-17 år anmäldes i fjol.​​

Källa: Brå, Barnahuset