Våldsutsatta barn ska få bättre hjälp

Snart får barn som tvingas fly sina hem bättre hjälp. Kvinnojouren Klara i Väsby kan tack vare projektbidrag anställa en barnansvarig.

De får även mer pengar av kommunen.

Som Lokaltidningen Mitt i tidigare berättat kan Kvinnojouren Klara inte ta emot alla som behöver hjälp. De har inte heller kunnat ge barnen till de misshandlade kvinnorna den hjälp de behövt. Men nu ska det bli ändring.

Kvinnojouren har fått bidrag av förbundet Unizon och har nu projektanställt en barnansvarig som börjar nästa vecka.

– Det är helt fantastiskt för barnen är verkligen extra utsatta. De har fått lämna allt och eftersom man måste skydda dem från förövaren har det varit jättesvårt att ordna barnomsorg och skola. De tappar allt det sociala samtidigt som man inte vet hur länge de behöver bo på en jour, säger Sofia på kvinnojouren.

Den barnansvariga har två huvuduppgifter, dels att se till att barnens behov och rättigheter uppfylls. De ska exempelvis få rätt att prata med en psykolog och få gå i skola och barnomsorg.

Dels ska hon bygga upp ett nätverk i kommunen med de instanser som har med barn att göra så att saker fungerar bättre.

– Hittills är det många barn som inte har fått gå i skolan alls, säger Sofia.

Kvinnojouren har även fått ökat anslag från kommunen och får nu 600 000 kronor i stället för 450 000.

– Det är jätteroligt att vi kan utöka samarbetet med kvinnojouren. Tyvärr så ökar behoven av skydd så de gör ett väldigt viktigt jobb, säger Anders Rosén (V), ordförande i kommunstyrelsens allmänna utskott.

Men även om kvinnojouren får ett tillskott är det betydligt mindre än de 800 000 som jouren sökte.

Kvinnojouren har fått projektbidrag för att anställa en barnansvarig i fem månader. Kommer kommunen att avsätta pengar så att de kan anställa en barnansvarig permanent om projektet faller väl ut?

– Jag gör inga utfästelser men det är klart det är intressant. Vi har ju ett ansvar för barnen så att de får rätt till både utbildning och stöd, säger Anders Rosén.

Hittills är det många barn som inte har fått gå i skolan alls.Sofia, kvinnojouren