Min lokala hjälte

Våldsutsatta kvinnor ska bemötas lika

Kungsholmen 2012 började staden ett kvinnofridsprogram vars mål bland annat är att våldsutsatta kvinnor och barn ska få samma stöd oavsett var de bor. Kvinnojouren Alla Kvinnors Hus har nu undersökt hur det står till med stadsdelarnas kvinnofridsarbete.

På Kungsholmen är arbetet relativt bra. Det som Alla Kvinnors hus slår ner på är att stadsdelen saknar en uppföljning på hur tjänsterna svarar upp mot kvinnornas behov.

Undersökningen visade däremot att Kungsholmen i fjol kunde garantera ett skyddat boende för alla de kvinnor som behövt detta.