Våldsutsatta ska få bättre hjälp

Hundra vuxna kontaktar kommunen varje år efter att ha utsatts för våld i en nära relation.

Nu ska polisen och kommunen bli bättre på att samarbeta kring frågan.

Antalet Sollentunabarn som berörs av våld i nära relationer är ännu fler – nästan 150 stycken varje år. Och mörkertalet är stort.

– Man tror att det är ungefär 20-25 procent av alla som lever med våld som kommer till myndigheternas kännedom. Det gör att mörkertalet är stort, säger Charlotta Brattberg, kvinnofridssamordnare på Sollentuna kommun.

Ofta behöver våldsutsatta hjälp från en rad olika aktörer: socialtjänsten, polisen, åklagaren, sjukvården och skolan.

– Det som vi har sett och som undersökningar pekar på är att vi är för dåliga på att samverka, säger Erika Gyllenswärd, gruppchef på Norrortspolisens brottsoffersamordning.

Därför träffar representanter från fem norrortskommuner, däribland Sollentuna, i morgon polisen och en lång rad andra aktörer som arbetar med att hjälpa personer som utsatts för våld i nära relationer.

– Det här är lite av ett pionjärarbete. På samhällsnivå behöver vi hitta nya vägar för att få syn på varandra. Som våldsutsatt befinner man sig i en oerhört utsatt situation och behöver hjälp från många håll, säger Charlotta Brattberg.

I samarbetet ingår allt från samhällets olika aktörer till ideella krafter som kvinno- och mansjourer, samt trossamfund.

– På det här sättet kan vi bättre förstå att vi på olika håll är en del i länken som ska hjälpa våldsutsatta, säger Charlotta Brattberg.

Fakta

Här kan du få hjälp

Ingen ska behöva leva i en våldsam relation.

Oavsett om du är man eller kvinna finns hjälp att få.

Sollentuna kvinnojour nås på 08-35 60 69 eller info@sollentunakvinnojour.se

Akillesjouren för män nås på 08-29 63 99 eller info@akillesjouren.se

Tjejjouren Indra nås via sms på 0735 77 49 51 eller sollentunatjejjour@hotmail.com