Teamet för våldsutsatta slutar i protest

eav_stsb_tj
Tre team har slutat på tre år i stadsdelsförvaltningen.
Enskede-Årsta-Vantör har störst problem med våld i nära relationer. Nu har samtliga fem medarbetare i stadsdelens relationsvåldsteam sagt upp sig i protest. Det är det tredje teamet på tre år som slutar.
– Vår kompetens och våra bedömningar blir ifrågasatta av ledningen. Vi kan helt enkelt inte göra vårt jobb. Det handlar om kvinnors liv, säger medarbetarna.

Lokaltidningen Mitt i skrev i höstas om situationen med våld i nära relationer i stadsdelen. Enskede-Årsta-Vantör är den stadsdel som har flest anmälda fall av misshandel i nära relation och grov kvinnofridskränkning. Det är också den stadsdel som placerar flest kvinnor i skyddat boende.

Men de senaste veckorna har hela relationsvåldsteamet, bestående av fem socialsekreterare, sagt upp sig.

– Vi gör det i protest mot arbetsvillkoren. Vi kan inte jobba under de här omständigheterna och bedriva ett klientsäkert arbete, säger en medarbetare.

Socialsekreterarna vill inte framträda med namn i tidningen av säkerhetsskäl på grund av sitt arbete. Men de står enade i sin kritik mot ledningen.

– Det finns väldigt mycket okunskap om våld i nära relation i den här stadsdelsförvaltningen.

Känner sig ifrågasatta av ledningen

Socialsekreterarna upplever att deras bedömningar blir ifrågasatta och att de blir motarbetade av chefer på olika nivåer.

– När vi gör bedömningen att en kvinna behöver skyddat boende är frågan vi får hur mycket det kostar och om det inte finns ett billigare alternativ. Ingenting om vilken risk kvinnan är utsatt för.

Många av fallen de hanterar har den högsta farlighetsnivån. Det finns mycket missbruk, psykisk ohälsa och kriminalitet i stadsdelen. Det är inte ovanligt att kvinnornas män har tillgång till vapen. I fyra av fem fall är barn inblandade.

– I vissa fall måste våra klienter lämna ett skyddat boende med kort varsel och vi kan eller får inte alltid erbjuda något annat. Många har ingenstans att ta vägen. Det är vi som måste lämna de beskeden, säger en medarbetare.

Socialsekreterarna anser att det måste finnas en flexibilitet.

– Många kvinnor har inget annat val än att gå tillbaka till våldsutövaren om de blir utkastade och står utan bostad.

Vi har haft ett mord i den här stadsdelen där en kvinna dödades av sin man. Hon lämnade barn efter sig som förlorade sin mamma. Det kommer att ske igen om inte kvinnor får det stöd de behöver.

En av medarbetarna.

De är oroliga över att de inte kan garantera kvinnornas säkerhet.

– Vi har haft ett mord i den här stadsdelen där en kvinna dödades av sin man. Hon lämnade barn efter sig som förlorade sin mamma. Det kommer att ske igen om inte kvinnor får det stöd de behöver.

Tredje teamet som slutar på tre år

Deras kritik delas av en tidigare anställd som också har sagt upp sig.

– Det fanns inga förutsättningar alls att göra ett gott arbete längre. Vi fick hela tiden frågorna: ”Varför kostar det så mycket, varför placerar ni så många, varför så länge?” Jag upplevde att jag blev ifrågasatt när jag gjorde mitt jobb och följde lagen, säger hon.

– Jag har till och med fått kommentarer från chefer som: ”Varför måste ni hjälpa dem, varför kan vi inte hänvisa dem till frivilligorganisationer?”

Det här är inte heller första gången det stormar kring arbetssituationen.

– Jag har jobbat där sedan 2014 och jag har varit med i tre olika team som har sagt upp sig. Totalt handlar det om tolv personer på tre år, säger hon.

Fariba Roosta är enhetschef och relationsvåldsteamets närmaste chef. Hon delar inte medarbetarnas bild av situationen.

Vad säger du om att teamet har sagt upp sig?

– Personalomsättning är en del av vardagen inom socialtjänsten. Men jag tycker att det är jättetråkigt att de tycker så.

De upplever att deras bedömningar har ifrågasatts och att arbetar med motstånd från ledningen. Hur ser du på det?

– Jag håller inte med. Som chef har jag det yttersta ansvaret att se till vi jobbar efter riktlinjer, både ekonomiskt och när det gäller arbetsmiljön. Som chef har jag rätt att ifrågasätta, men det handlar inte om motstånd.

Det är det tredje teamet som slutar, på tre år har tolv personer sagt upp sig. Är inte det anmärkningsvärt?

– Inte utifrån den personalomsättning vi har. Det är min vardag, tyvärr.

Hur ska ni lösa situationen för våldsutsatta kvinnor i sommar när alla i teamet slutat?

– Vi får försöka fixa det på ett eller annat sätt. Det är vårt ansvar att göra det. Vi kommer att annonsera ut tjänsterna den närmaste tiden.

Teamet kommer att krympas till fyra tjänster.

Flest fall i hela Stockholm

Anmälningar under 2016.

    1. Misshandel mot kvinna 18 år eller äldre i nära relation
    2. Grov kvinnofridskränkning

Källa: Brå