Bra välfärd viktigast valfråga för Amitra

Amitra Forslund, 47, ursprungligen från Thailand, tycker att kommunvalet är viktigt
Amitra Forslund, 47, ursprungligen från Thailand, tycker att kommunvalet är viktigt
Amitra Forslund ser gärna att politiker ägnar mer tid åt sakfrågor än bråk
Amitra Forslund ser gärna att politiker ägnar mer tid åt sakfrågor än bråk
Bra välfärd.
Politiker som inte ständigt är i luven på varandra.
Amitra Forslund, 47, vet vad hon vill. Och hon vet vad hon förväntar sig av Nackapolitikerna i kommunvalet 2018.

Amitra Forslund, 47, är ursprungligen från Thailand. I dag bor hon i Nacka.

Amitra Forslund tänker rösta i kommunvalet 2018.

Mitt i träffar Amitra på en hamburgerrestaurang i Sickla för att prata om valet 2018.

Mitt i: Vilken tycker du är viktigast valfrågan i Nacka 2018?

– Att det är bra välfärd, att kommunen har koll på ekonomin, att kommunen satsar på skolan.

Hon säger att hon är med och betalar skatt i kommunen och att invånarna har rätt att få något tillbaka.

– Jag har barn, alla ska ha ett jobb och ha det bra. Det ska vara rättvisa.

Hon tycker att det är viktigt att kommunen lyssnar på sina invånare. Här kan de lokala politikerna bli bättre, tycker hon:

– Kommunen ska lyssna mer.

Hon tycker också att politikerna ska bråka mindre med varandra.

– Det ska inte vara så mycket bråk inom politiken.

Säger Amitra Forslund innan hon skyndar i väg till nästa möte denna onsdag, ett träningspass på gymmet.

Amitra Forslund som kom till Sverige för flera år sedan, och i dag är svensk medborgare, har röstat redan vid tidigare val. I Nacka beräknas annars en rekordstor grupp utländska väljare få rösta i kommun- och landstingsvalen2018. Totalt handlar det om 6 581 utländska medborgare. SCB har tagit fram en prognos som visar en stor ökning av den här gruppen i Sverige.

– Det ser ut att bli rekordmånga, säger Jonas Olofsson, statistiker på SCB.


Så många utländska medborgare får rösta i din kommun

Antal personer som beräknas få rösta i nästa års kommunala val i länet och dess kommuner.

Källa: SCB


Men valdeltagandet är lågt. I förra valet röstade endast 33,3 procent av länets röstberättigade utländska medborgare i kommunfullmäktigevalen – den lägsta siffran på fyra val.

En anledning är att en stor del har bott kort tid i landet och att huvudfokus för dessa personer är att få ett arbete och en bra bostad. Att gå och rösta hamnar då lägre ner på priolistan. Det menar migrations- och integrationsforskaren Pieter Bevelander vid Malmö universitet.

– Man kan också tänka sig att de inte riktigt har lärt sig hur det svenska politiska systemet funkar, säger han.

Utländska medborgare som röstar är särskilt engagerade

En annan orsak är att de lokala valen inträffar samma dag som riksdagsvalet – och all fokus är på den nationella politiken.

De utländska medborgare som faktiskt röstar kan vara särskilt engagerade, menar Pieter Bevelander.

– De personröstar i större utsträckning jämfört med svenska medborgare, säger han.


Lägsta valdeltagandet på fyra val

Bland svenska medborgare var deltagandet i länets kommunfullmäktigeval högst 2014, sett till de senaste fyra valen. Bland utländska medborgare var valdeltagandet tvärtom lägst.

Källa: SCB


Bevelander menar dock att Sverige har ett högt valdeltagande bland utländska medborgare jämfört med andra länder.

– Men när det är så mycket fokus på integration är det viktigt att även dessa personer får bli hörda. Även i framtiden kommer invandringen vara relativt stor och politiska partier måste inse att det här är en grupp som måste ingå i det politiska samhället, annars skapar vi ett exkluderande land.

Det bör vara en central demokratisk uppgift för alla politiska partier inför valet 2018

Pieter Bevelander

Än viktigare tycker han att det är att få fler svenska medborgare som är födda utomlands att rösta. Förra valet röstade 72,2 procent av de utlandsfödda svenska medborgarna i landet i riksdagsvalet. Samma siffra för inrikes födda var 89,9 procent.

– Det bör vara en central demokratisk uppgift för alla politiska partier inför valet 2018, säger Pieter Bevelander.

Bättre satsa på utländska medborgare än soffliggare

En annan grupp där valdeltagandet är lågt – eller snarare obefintligt – är bland de så kallade soffliggarna. Och här tror Pieter Bevelander att partierna har mer att vinna på att nå ut till de som nyligen kommit till Sverige i stället.

– Jag tycker att partierna borde satsa på de utländska medborgarna och nysvenskarna. För de är nya här och behöver inkluderas. Soffliggarna som är födda här vill ju tydligen inte rösta. Men det är så klart viktigt att satsa på alla grupper, säger Pieter Bevelander.

Fakta

Kort om Amitra

Namn: Amitra Forslund

Ålder 47 år

Bor: Älta

Kommer från: Thailand

Sysselsättning: Undersköterska

Fakta

Rösträtten infördes 1975

År 1975 beslutade Sveriges riksdag att rösträtt ska gälla för utländska medborgare vid kommunala val.

Bland beslutsunderlaget fanns Invandrarutredningen, som kom fram till tre mål: jämlikhet, valfrihet och samverkan. Under samverksansmålet skrevs: ”invandrarna bör engageras för svenska samhällsfrågor och att det bör blir lättare för dem att aktivt delta i det svenska politiska och fackliga arbetet”.

Detta var den största utökningen av väljarkåren som skett sedan den kvinnliga rösträtten infördes 1921 och samtliga politiska partier stod bakom beslutet.

I dag har utländska medborgare som är folkbokförda i Sverige rösträtt i kommun- och landstingsfullmäktigevalen om de är medborgare i något av EU:s medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge.

De utländska medborgare som kommer från andra länder måste ha varit folkbokförda i Sverige i tre år i följd före valdagen för att få rösta.

Källa: Den statliga utredningen ”Engagemang, mångfald och integration”