Valfrihet införs i äldrevården

Tina Teljstedt (KD) menar att den nya lagen ökar tillgången på äldreboendeplatser.
Tina Teljstedt (KD) menar att den nya lagen ökar tillgången på äldreboendeplatser.
Nu införs lagen om valfrihetssystem (LOV) i äldrevården. Det innebär att äldre som beviljats vård dygnet runt får välja mellan boenden. Men köerna är långa och Upplands-Bro köper redan platser i andra kommuner.

Det är brist på särskilda boenden för äldre som behöver vård dygnet runt i Upplands-Bro. Redan i dag köps platser externt inom andra nordvästkommuner. Hittills har vårdtagare blivit placerade, men framöver får kommuninvånare som beviljats vård välja var de vill bo någonstans.

– Jag tycker att det här stärker valfriheten. Nu har den som inte är nöjd med sitt boende möjlighet att byta, säger Tina Teljstedt (KD), ordförande i socialnämnden.

Hon berättar att koalitionen (S, KD, C, MP) står bakom beslutet. På riksnivå var lagen om valfrihetssystem (LOV) ett initiativ från Kristdemokraterna i den tidigare alliansregeringen.

– Den här frågan ligger oss varmt om hjärtat, säger Tina Teljstedt.

Hon belyser möjligheten att flytta närmare sina anhöriga, om de exempelvis bor i en närliggande kommun. Just nu pågår upphandlingen, där utförare kan ansöka om att erbjuda boenden till äldre i Upplands-Bro, utifrån kommunens kvalitetskrav.

– Genom införandet av LOV ökar tillgången till äldreboendeplatser.

Än så länge finns dock få aktörer att välja mellan och köerna är långa till särskilda boenden. Antalet äldre ökar i hela landet och Upplands-Bro är en av Stockholms mest växande kommuner.

– Vi kommer att behöva fler boenden inom kommunen. Redan nu planerar vi utifrån den demografiska kurvan, som pekar starkt uppåt.

Äldre i behov av vård dygnet runt, så som demenssjuka, är inte alltid i stånd att ta egna beslut. I dessa fall behöver anhöriga eller en god man/förvaltare hjälpa till.