Välj fritids efter intresse

TYRESÖ Idén med så kallade profilfritids börjar ta form. Barn i Tyresö ska kunna välja fritids efter sina intressen.

Till höstterminen 2014 vill kommunen sjösätta ett försök med tre eller fyra privata anordnare där barnen erbjuds fritids med inriktning på sport eller kultur.

Senast den 30:e november vill kommunen ha in intresse­anmälningar från Tyresöföreningar som är intresserade av att anordna fritids för barn från årskurs tre till sex. Helst ser kommunen att anordnaren kan ta emot minst 20 barn.