Färre åker till akuten – väljer Löwenströmska i stället

Löwenströmskas närakut tog emot över 30 000 patienter under 2018.
Löwenströmskas närakut tog emot över 30 000 patienter under 2018.
Allt fler besöker Löwenströmskas närakut, vilket har avlastat akutmottagningarna. Men trots det är väntetiderna fortsatt långa på akutsjukhusen, framförallt för de gamla.

Stockholmarna hittar i allt större utsträckning till närakuterna. Förra året gjordes 289 000 besök på länets nio närakuter. Löwenströmska i Upplands Väsby tog emot cirka 30 000 av patienterna. Samtidigt minskade antalet besök på sjukhusens akutmottagningar under 2018.

2017 hade akutmottagningarna 675 000 besök. 2018 hade antalet minskat till 600 400, visar siffror från Region Stockholm (landstinget).

Under förra året stängdes också akuten vid Karolinska i Solna för ”vanliga” besökare och blev en intensivakut för högspecialiserad vård.

Tycker det gått bra

Patienterna styrdes om till övriga akutsjukhus. De skulle i sin tur avlastas av närakuterna. Fler skulle också förmås att söka vård vid husläkarjourerna.

Den blågröna alliansen i landstinget tycker att omstyrningen har gått bra.

– Närakuterna har blivit en påtaglig avlastning för akutsjukhusen, och det är vi glada för, säger regionrådet Anna Starbrink (L).

Tid på vårdcentralen inom fem dar

De kan också konstatera att Region Stockholm klarar vårdgarantin bättre än de flesta landsting i Sverige. Andelen patienter som får behandling hos specialist inom 90 dagar är 86 procent i Stockholm, mot 71 procent i riket.

Även när det gäller regionens egna uppställda mål är många uppnådda. Till exempel får 92 procent av patienterna tid på vårdcentralen inom fem dagar.

Men samtidigt visar undersökningar på ett stort missnöje med tillgängligheten.

Att vi är bäst i landet imponerar inte

Irene Svenonius

Andelen som skulle rekommendera sin vårdcentral till andra har sjunkit från 78 till 76 procent, och för tre år sedan ansåg 68 procent att väntetiderna var rimliga, mot 59 procent 2018.

En del av dem som inte vill vänta vänder sig kanske då till en akutmottagning.

Irene Svenonius (M), finansregionråd, menar att stockholmarna har höga förväntningar och kräver snabb hantering av det mesta i livet.

– Att vi är bäst i landet imponerar inte, och vi måste försöka möta den förväntansbilden, säger hon.

Lång väntan trots färre patienter

Men även om närakuterna avlastar sjukhusens akutmottagningar är väntetiderna där långa.

På Danderyds sjukhus, Södersjukhuset och Karolinska i Huddinge fick mer än hälften av patienterna vänta i mer än fyra timmar förra året.

Värst är det för de äldre, där ungefär var fjärde blir kvar på akuten i över åtta timmar. Inte sällan beror det på att det saknas vårdplatser för dem som behöver läggas in.

Akutsjukhusen verkar behöva ännu mer avlastning?

– Det stämmer. Vi behöver fullfölja satsningen. En närakut för innerstan upphandlas nu, och ytterligare två närakuter planeras, säger Anna Starbrink.

Och för de äldre kommer fler vårdplatser att finnas när Sollentuna sjukhus öppnar, påpekar de, och fler äldre ska också kunna skrivas in direkt på ett geriatriskt sjukhus och därmed slippa åka in till akuten.

Fakta

Så många besök hade din närakut 2018

Rosenlund: 26 660 (öppnade i april)

Järva: 22 048

Haga: 56 901

Huddinge: 43 857

Danderyd: 30 033 (öppnade i februari)

Södertälje: 14 447 (öppnade i maj)

Löwenströmska: 30 674

Nacka: 42 783

Handen: 28 177

Källa: Region Stockholm
Fakta

Vården en vanlig dag 2018

79 förlossningar

1 270 besök på närakuterna

1 640 besök på akutmottagningarna

3 440 ringde sjukvårdsupplysningen

105 540 sökte information på 1177.se

Källa: Region Stockholm