Välkänt 70-talskontor kan få radhus på taket

Shells gamla huvudkontor kan få radhus på taken.
Shells gamla huvudkontor kan få radhus på taken.
Ett av Solnas mer moderna landmärken, Shells gamla huvudkontor i Västra skogen, är under förändring.

Fastighetsägaren Profi vill bygga tolv radhus uppe på taket.

Det byggs överallt i hela Solna.

Det är inte bara mark som exploateras, nu byggs det även uppe på hustaken. Näst ut på tur kan Shells gamla huvudkontor på Armégatan vara.

Fastighetsägaren Profi, som hyr ut lokaler i huset, har ansökt hos Stadsbyggnadsförvaltningen om att få bygga på en eller två våningar. Den tilltänkta påbyggnaden ska utgöras av en till två våningar höga radhus, som är organiserade runt en gård. ”Byggnaden ska ha en tydlig grön framtoning, uttryckt i en riklig växtlighet och ekologisk profil”, skriver man i planbeskrivningen.

Tanken är att påbyggnaden ska placeras så att den knappt är synlig från gatan. Den är också tänkt att harmoniera med den befintliga arkitekturen, för att inte påverka byggnadens arkitektoniska värden.

Huset, som tidigare var huvudkontor för Svenska Shell AB, är nämligen q-märkt. Det betyder att det inte får rivas eller förvanskas och att byggnadens exteriör måste hållas intakt. Shellhuset är ett av få exempel i Solna på så kallad brutalistisk arkitektur, vilket märks inte minst i materialvalen. ”Fasaden består av eloxerad aluminiumplåt och element i vitbetong. Byggnaden är karaktäristisk för 1970-talet, med sin tunga volym i brun plåt och ljus betong.

Bakom de i stora delar fönsterlösa fasaderna döljer sig stora våningsplan med kontorslandskap efter amerikansk förebild”, står det i den antikvariska bedömningen på stadens hemsida.

Shellhuset ritades av Folke Löfström och stod färdigt 1974.

Förutom att det är q-märkt är det även skyddat av varsamhetsbestämmelser, så kallad k-märkning.

Planen ska ut på granskning i oktober och sedan upp i stadsbyggnadsnämnden för beslut i december.

Fakta

Kommer från Storbritannien

Husstilen kallas för brutalism, en oppositionell arkitekturströmning som identifierades i England på 1950-talet och sågs som en parallell till ”de arga unga männens” uppror i litteraturen.

Stilen kännetecknas av användandet av rå betong och att låta tekniska och funktionella detaljer utgöra arkitektoniskt motiv.

Källa: Nationalencyklopedin, Wikipedia