Välkänt landmärke rivs i Bredäng

Snart blir Bredängsborna av med ett välbekant landmärke.
Snart blir Bredängsborna av med ett välbekant landmärke.
Nu ska värmetornet i Bredäng rivas.
Rivningen pågår för fullt.
Skorstenen vid värmeverket på Vita Liljans väg 6 har varit ett landmärke i Bredäng sedan 1960-talet. Men nu rivs det 58 meter höga tornet, som gjort sitt.

– Vi rev panncentralen som fanns i byggnaden där redan 2015, men fick vänta med skorstenen eftersom en mobiloperatör hade den som mast. Nu har avtalet med operatören gått ut och vi kan riva, säger Jonas Collet, presschef vid Fortum Värme.

Fortum Värme har på senare år börjat avveckla lokala värmeverk. Orsaken är att man effektiviserat fjärrvärmenätet så mycket att de större värmeverken räcker.

– Högdalenverket räcker långt för att hålla söderort varmt och skönt. Dessutom är det miljövänligare med större anläggningar, som för ut värme effektivare, säger Jonas Collet.

Den stora tegelbyggnaden med sin glasfasad grönklassades av Stockholms stadsmuseum 2006. Det innebär att den anses vara ”bebyggelse som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt”.