Täby välkomnar besked om färre nyanlända i år

Så här kan de nya modulhusen på Bosön se ut.
Här en typ av modulhus som används i Stockholm för nyanlända.
Täby kommunen skulle enligt prognosen ta emot 353 nyanlända i år. Regeringen öppnar nu för en revidering neråt. Beskedet välkomnas av Täby kommun.

Regeringen har nyligen gett Migrationsverket i uppdrag att ta fram ett förslag till en revidering av länstalen för mottagande eftersom det väntas komma färre nyanlända till Sverige än tidigare prognoser sagt. Alla kommunerna har därför i dagarna fått en förfrågan om de vill ta emot färre nyanlända eller ”önskar behålla sina beslutade kommuntal för 2017”.

Majoriteten av kommunerna i Stockholms län har svarat att de välkomnar en revidering, som sannolikt innebär att det blir färre nyanlända.

– Det är 23 av 26 kommuner som hittills har svarat och samtliga av de kommuner som har svarat har önskat sig ett reviderat kommuntal, säger Olof Molund, på länsstyrelsen i Stockholm.

När Länsstyrelsen har sammanställt kommunernas svar kommer dessa att skickas till Migrationsverket, som ska ta fram en ny länsfördelning för 2017. Därefter görs en ny omfördelning mellan kommunerna.

– Det finns några kommuner i andra län som har svarat ja, men inte i Stockholm, säger Olof Molund.

Att många kommunen välkomnar en möjlig sänkning är förstås väntat utifrån den debatt som har varit om att det är svårt att på ett bra sätt ta hand om många nyanlända på kort tid. Många kommunen, särskilt i Stockholmsområdet, har haft svårt att ordna bostäder för nyanlända.

– Det är bostadssituationen som är vår utmaning, säger Ann-Charlotte Mann, samordningsansvarig för frågor som rör nyanlända i Täby kommun.

Förra året hade Täby kommun ålagts att ta emot 273 nyanlända. Den senaste prognosen för 2017 var att kommunen i år skulle anlända 353 personer, men nu blir det alltså sannolikt färre.

– Vi kan ta bättre hand om dem ifall vi kan få ett färre antal nyanlända. Det handlar om att ha möjlighet att hitta bra bostäder på kort tid, förklarar Ann-Charlotte Mann.

Täby kommun har beslutat att hyra eller köpa in modulhus där de nyanlända ska få bostad. Upphandlingen av dessa är inte klar ännu, enligt Joachim Quiding, chef för samhällsutvecklingskontoret i Täby kommun.

Organisationen Sveriges kommuner och landsting (SKL) har nu gjort klart en ramupphandling för modulbostäder som ska göra det lättare för kommuner som behöver bygga snabbt. Enligt Joachim Quiding kan avtalet vara ett möjligt snabbspår för Täby kommun, men han vet inte ännu.

– Det är möjligt att det kan gå lite snabbare. säger Joachim Quiding.