Vallentuna har lägst arbetslöshet i Roslagen

Arbetslösheten i Värmdö ligger på 3,6 procent.
Vanligare att män är inskrivna på arbetsförmedlingen än kvinnor i Vallentuna.
Kommunerna i Roslagen håller arbetslösheten nere jämfört med andra kommuner i Stockholms län. Det visar oktobermånads arbetslöshetssiffror från Arbetsförmedlingen. Lägst arbetslöshet har Vallentuna och i Danderyd är det störst skillnad mellan könen vem som står utan ett jobb.

Arbetslösheten bland kommunerna i Roslagen ligger under genomsnittet för hela Stockholms län, 6,1, procent och Sverige 7,4. Det visar en sammanställning som Länsstyrelsen i Stockholm har gjort för andelen arbetslösa bland Stockholms läns kommuner.

Siffrorna baseras på antalet personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen i oktobermånad 2017 mellan åldern 20 till 64 år.

Lägst arbetslöshet hade Vallentuna med 2,7 procent följt av Vaxholm 2,8, Danderyd 3,0, Täby 3,0, Österåker 3,4, och Norrtälje, 4,3.

Fler kvinnor än män är arbetslösa

I jämförelse med alla kommuner i Stockholms län var Ekerö med sina 2,6 procent den kommun med lägst arbetslöshet.

I motsats var arbetslösheten som störst i Södertälje 13,3, Botkyrka 11,1 och Järfälla 8,1, kommuner.

I länet går kvinnor i större utsträckning utan arbete – 6,2 procent av länets kvinnor var arbetslösa i oktober jämfört med 6,0 procent bland männen.

Omvänt i Roslagen

Bland Roslagens kommuner är det tvärtom vanligare att männen är arbetslösa jämfört med kvinnorna.

I Vallentuna saknade 3,0 procent av männen ett jobb, bland kvinnor var den siffran 2,3.

I Danderyd var skillnaden som störst mellan hur många män respektive kvinnor som saknade ett arbete – 3,4 procent för männen och 2,6 procent för kvinnorna. Bara i Norrtälje var andelen arbetslösa kvinnor, 4,5, större än männen, 4,1, i Roslagen.

Minst skillnad beträffande arbetslöshetsfördelning mellan könen hade Vaxholm. Där saknade 2,8 procent av både kvinnor och män i kommunen ett avlönat arbete.