Vallentuna betalar mer för överförmyndare

Vallentuna, Norrtälje, Täby och Österåker har ett gemensamt överförmyndarkansli.
Vallentuna, Norrtälje, Täby och Österåker har ett gemensamt överförmyndarkansli.
Vallentuna kommun betalar mer för överförmyndarverksamheten än Norrtälje, Täby och Österåker som kommunen samverkar med.

Kostnaderna för överförmyndarverksamheten i fyra samverkande kommunerna följer inte den överenskomna principen att utgifterna ska fördelas jämnt i förhållande till kommunstorlek och antal ärenden.

Enligt utredning som gjorts av Vallentuna kommun är det Vallentuna som får dra det tyngsta ekonomiska lasset i förhållande till sin storlek.

Det är Vallentuna, Norrtälje, Täby och Österåker som har ett gemensamt överförmyndarkansli.

Utredningen konstaterar också att just Vallentuna kommun behöver samarbetet med de andra kommunerna för att utveckla och förbättra överförmyndarverksamheten.

Det handlar bland annat om att utbilda gode män.