ANNONS

Vallentuna ser över höjning av skolpengen

Vallentuna i nivå med rekommenderad summa per elev i grundskolan förra året.
Vallentuna i nivå med rekommenderad summa per elev i grundskolan förra året.
Flera kommuner i länet lägger långt mindre pengar per elev i grundskolan än rekommenderat, och i grannkommunerna larmar nu lärarfacken. I Vallentuna har man under den senaste mandatperioden ökat anslagen något, och nu ska man se över om skolpengen kan höjas till 2020.
ANNONS

Det är stora skillnader i hur mycket pengar kommunerna i länet lägger på grundskolan, beräknat utifrån de lokala förutsättningarna. Det visar siffror som Mitt i har tagit fram med hjälp av SKL, Sveriges kommuner och landsting.

Stockholm stad sticker ut och lägger klart mest över vad SKL beräknar att skolan ska kosta per elev i respektive kommun, den så kallade referenskostnaden.

Men majoriteten av kommunerna i länet spenderar mindre per elev än rekommenderat. Av dem ligger Täby och Österåker i botten, och där larmar nu lärarfacken om en ohållbar arbetssituation och om köpstopp i många skolor.

I Vallentuna har man under den senaste mandatperioden gått från att lägga några procent under referenskostnaden per elev, till att i fjol spendera strax över, att jämföra med Stockholm som lägger drygt 15 procent över.

Fakta

19 av 26 kommuner satsar mindre på skolan än vad de borde

Så mycket mer eller mindre (i procent) la kommunen per elev i grundskolan under 2017, jämfört med vad som var rekommenderat i just den kommunen.

Källa: SKL

Ska se över skolpengen

Johan Skog (M), ordförande i barn- och ungdomsnämnden i Vallentuna, menar att det har gjort flera satsningar som har gett resultat i skolan, bland annat har lärarlönerna höjts. Han lyfter också fram att det har gjorts en skolpengsjustering för de lägre åldrarna, och att man nu ska ses över hur skolpengen kan höjas ytterligare till 2020.

– Vi behöver göra en översyn av skolpengsmodellen och vi ska nu bjuda in kommunala och fristående verksamheter för att ta ett gemensamt grepp. Jag har inga föreställningar om vart det kan leda, men vi har fått en del input om att vi också behöver satsa på de äldre åldrarna, alltså årskurs 6-9, säger han.

Lärarna hinner inte med

Sebastian Berg, ombud i Vallentuna för Lärarnas riksförbund, menar att de extra resurserna främst märkts genom högre löner för nyanställda.

– Det är såklart bra med högre löner, men det gynnar inte dem som jobbat här länge. Och det märks inte på arbetsmiljön. Det är fortfarande så att lärarna inte hinner med och det innebär att kvaliteten sänks. Man upplever att det är mer undervisningstid än tidigare, samtidigt som man också lägger lärarresurser på att vara rastvakter. Det borde läggas på någon annan, och det har vi påtalat till kommunen, säger han.

Bilden förbundet får från medlemmarna är att det är för tajt ute i verksamheterna.

Johanna Jaara Åstrand, ordförande Lärarförbundet

Johanna Jaara Åstrand, ordförande Lärarförbundet, menar att kommunerna i länet generellt snålar och att det handlar om politiska prioriteringar.

– Bilden förbundet får från medlemmarna är att det är för tajt ute i verksamheterna. Vi har en skola som kräver satsningar och det behövs investeringar. Här måste kommunpolitikerna göra mer, säger hon.

Fakta

Plats 151...

av 290 blev Vallentunas placering i Lärarförbundets årliga rankning av landets skolkommuner som presenterades i förra veckan. Det är en placering sämre än förra året.

Vallentuna hamnade bara på plats 273 av 290 när det kommer till lärartäthet.

När det kommer till andel behöriga lärare i kommunala grundskolor var siffran 71 procent förra året att jämföra med länssnittet på 70,4. Antalet behöriga lärare i friskolor var 74 procent att jämföra med länets 60,5.

Skolresultat i nivå med länssnittet

När det kommer till skolresultat ligger Vallentuna i nivå med länssnittet. Här fick förra året 80 procent av eleverna i nian godkänt i alla ämnen.

Bra skolresultat beror även på faktorer som till exempel föräldrars utbildningsbakgrund och inkomst. För att skolan ska bli mer likvärdig i kommuner och i skolor med utbildningsutmaningar betalas i dagarna det nya statsbidraget likvärdig skola ut, som tar just hänsyn till de faktorerna.

I en första omgång delas en miljard kronor ut i landet under höstterminen. Vallentuna har sökt och beviljats runt 1,8 miljoner kronor. Bidraget får inte gå till att minska kostnaderna per elev utan ska gå till satsningar i skolan.